Παράταση υποβολής προσφορών έως τις 02/02/2023 αποφάσισε η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ (ΚτΠ ΜΑΕ) για τον ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης με Κωδ. ΟΠΣ 5163960».

Το έργο αφορά στη συλλογή πληροφοριών από ανοιχτές πηγές από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Αρχές του Εξωτερικού του Υπουργείου Εξωτερικών και έχει διάρκεια τους 24 μήνες. Υπενθυμίζεται ότι η εκτιμώμενη συνολική αξία ανέρχεται σε 12.096.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.