Είχε προαναγγελθεί στις 2 Απριλίου.

Ο όµιλος Intracom προχώρησε στην παράδοση των 50 αναπνευστήρων πίεσης, δωρεά την οποία είχε αναγγείλει στις 2 Απριλίου. Εκπροσωπώντας τον όµιλο και τις εταιρείες του, οι Μάνος Κανάκης, Διευθυντής Προµηθειών της Intrasoft International και Γιάννος Κοντραφούρης, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας και ΕΚΕ της Intrasoft International, παρέδωσαν το υλικό στον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, στις αποθήκες του Υπουργείου στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι η παράδοση έγινε εντός του καθορισµένου χρονικού πλαισίου και ο όµιλος Intracom αποτελεί έναν από τους πρώτους οµίλους που στηρίζουν µε παραδοτέο υλικό το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, έπειτα από την αναγγελία της δωρεάς στις αρχές του Απριλίου.