Η ΙΔΕΑ Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει θεσπίσει την 29η Σεπτεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα Ενημέρωσης για την Απώλεια και τη Σπατάλη Τροφίμων. Η καταπολέμηση της σπατάλης δεν συμβάλλει μόνο στη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας, αλλά και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ο συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων βρέθηκε στον πυρήνα της επικοινωνίας, που επιμελήθηκε η Out to Lunch για τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Μπορούμε, η οποία δραστηριοποιείται σε σχετικούς τομείς, με σκοπό τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση του υποσιτισμού σε όλη την Ελλάδα, σώζοντας καθημερινά χιλιάδες μερίδες φαγητού για πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολυθεματική καμπάνια, με σειρά καταχωρίσεων και digital επικοινωνία, εμπνευσμένη από το διάσημο έργο τέχνης «Η Κραυγή», έχει δημοσιευτεί και επιλεχθεί ανάμεσα στις highlighted καμπάνιες στην πλατφόρμα Ads of The World.