Με τις προκλήσεις στα μέτωπα της υγείας, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας να πολλαπλασιάζονται, αλλά και τις επαγγελματικές απαιτήσεις να διευρύνονται, οι φορείς πιστοποίησης εξελίσσονται σε καίριο «παίκτη» στην επιχειρηματική σκακιέρα, επιφυλάσσοντας οφέλη, τόσο για τον εταιρικό κόσμο, όσο και για την κοινωνία συνολικά.

Σε μια περίοδο κατά την οποία επενδυτές, καταναλωτές, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας περιμένουν από τις εταιρείες κάθε κλάδου να συμμορφώνονται με τα αυστηρότερα κριτήρια υπευθυνότητας και ασφάλειας, οι οργανισμοί πιστοποίησης και επιθεωρήσεων αναλαμβάνουν αναβαθμισμένο ρόλο, κεφαλαιοποιώντας την ανεξαρτησία, την αξιοπιστία και την καινοτομία σε επίπεδο διαδικασιών και υπηρεσιών. Τα φαινόμενα green-washing που καταγράφουν όλο και συχνότερα έρευνες για την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και οι «ρωγμές» που παρατηρούνται επανειλημμένα στην ασφάλεια, τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον, έρχονται να επιβεβαιώσουν τη σημασία χρήσης ολοκληρωμένων προτύπων, στο πλαίσιο μιας ενοποιημένης αλλά και εξαιρετικά πολύπλοκης διεθνούς αγοράς.

Την ίδια στιγμή, η αυξημένη κινητικότητα σε συνδυασμό με τις διαρκώς μεγαλύτερες ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης επιτείνουν την ανάγκη για αναγνωρισμένα συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης προσώπων, με την αξία της διαφάνειας να αποτελεί βασική προτεραιότητα σε κάθε επίπεδο.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Ποιος ήταν ο αντίκτυπος, όμως, της πανδημίας στην αγορά των πιστοποιήσεων; Ποιες ανάγκες δημιουργήθηκαν, ποιες οι προκλήσεις για τους φορείς και πώς αντιμετώπισαν την κρίση οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις; «Η πανδημική κρίση έφερε άμεσα νέες και σημαντικές προκλήσεις στον κλάδο των πιστοποιήσεων», εξηγεί η Κονδυλία Κοντογιάννη, Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Marketing & Επικοινωνίας της TÜV Hellas (TÜV Nord) και συνεχίζει: «Ειδικά στην αρχή της πανδημίας, από τη μια ημέρα στην άλλη κληθήκαμε να αλλάξουμε παγιωμένες διαδικασίες, υιοθετώντας για παράδειγμα την εξ αποστάσεως πιστοποίηση (remote audit), αλλά και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ανταποκριθήκαμε όμως άμεσα, ενημερώσαμε τους συνεργάτες και τους πελάτες μας και πλέον είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις όποιες νέες προκλήσεις. Την ίδια στιγμή, έγινε σαφές ότι οι επιχειρήσεις που ήταν πιστοποιημένες για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους, αντικειμενικά και με διαφάνεια, αντιμετώπισαν την πρωτόγνωρη κρίση με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και έτσι, αναγνώρισαν τη σημασία της πιστοποίησης, γεγονός που μας επηρέασε θετικά».

Τον ρόλο που έπαιξε η αντίδραση των ελληνικών επιχειρήσεων αναδεικνύει από την πλευρά του ο Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Eurocert, τονίζοντας τις πολυδιάστατες συνέπειες της νέας συνθήκης. Όπως παρατηρεί ο ίδιος, «Οι επιχειρήσεις χρειάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας να αναπροσαρμόσουν τις προτεραιότητές τους, εστιάζοντας στα θέματα υγείας. Ταυτόχρονα ανέλαβαν αποφασιστικές δράσεις σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αναθεώρησαν τον εταιρικό σκοπό τους, ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρουν λύσεις στις προκλήσεις.

Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις στη χώρα μας επέδειξαν μεγάλο βαθμό ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας. Τα ανωτέρω, λειτουργώντας συνδυαστικά, μετρίασαν αποφασιστικά τις δυσμενείς συνέπειες και ως εκ τούτου η πιστοποίηση ως παρακολούθημα της παραγωγής δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες απώλειες. Η τεχνολογία ήταν σημαντικός αρωγός, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις διενέργειας επιθεωρήσεων εξ αποστάσεως».

ΣΥΝΘΕΤΗ AGENDA
Σε αυτό το περιβάλλον και με φόντο τη διαρκώς εντεινόμενη πολυπλοκότητα σε ολόκληρο το επιχειρηματικό φάσμα, οι φορείς πιστοποίησης διαμορφώνουν μια σύνθετη agenda και ένα portfolio υπηρεσιών που εξελίσσεται διαρκώς, επιχειρώντας να απαντήσουν με ευελιξία στις διαχρονικές αλλά και τις αναδυόμενες ανάγκες.

Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων η Βάσω Κωτσάκη, Head of CSR & Communication Division της TÜV Austria Hellas, «Δεδομένων των συνθηκών και αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη του να λειτουργήσει η πραγματική οικονομία, εστιάζουμε στις υπηρεσίες τουρισμού και την εστίαση, αλλά και στην προώθηση των πρωτοποριακών σχημάτων πιστοποίησης Covid Shield και Covid Check που, όπως αποδείχθηκε το προηγούμενο διάστημα, συνέβαλαν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής συνέχειας, αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Την ίδια στιγμή, ενδυναμώνουμε τις υπηρεσίες μας που αφορούν στην αειφορική ανάπτυξη και το περιβάλλον, όπως τα πρότυπα για τον περιορισμό χρήσης πλαστικού».

Τα πεδία στα οποία καλείται να εστιάσει περαιτέρω ο κλάδος εντοπίζει ο Παναγιώτης Θεοφανόπουλος: «Πέραν των “παραδοσιακών” προϊόντων πιστοποίησης (π.χ. ISO 9001, ISO 14001), ενδεικτικά τομείς οι οποίοι αποτελούν προκλήσεις στην αγορά της πιστοποίησης είναι:

 • εταιρική κοινωνική ευθύνη
 • sustainable finance
 • τοπικά χαρακτηριστικά προϊόντων
 • προσωπικά δεδομένα – ασφάλεια πληροφοριών και προστασία της ιδιωτικότητας
 • smart concept (τουρισμός, ΟΤΑ)
 • ιατρικός και θεματικός τουρισμός
 • τουριστικές δραστηριότητες
 • υπηρεσίες μεταφορών».

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκτός από τις υπηρεσίες πιστοποίησης και επιθεωρήσεων, οι οργανισμοί του κλάδου δραστηριοποιούνται ενεργά και σε επίπεδο εκπαίδευσης και ενημέρωσης όλων των κοινωνικών εταίρων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον κόσμο του επιχειρείν. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός οργανισμός της TÜV Austria Hellas, TÜV Austria Academy εγκαινίασε πρόσφατα συνεργασία με την εταιρεία έρευνας, εκπαίδευσης, καινοτομίας και ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ελορίς ΑΕ, με στόχο να προσφέρει στους κατοίκους της περιφέρειας τη δυνατότητα παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της TÜV Austria Academy, ενισχύοντας, έτσι, την τεχνογνωσία τους.

Περιλαμβάνονται 145 διακριτά εκπαιδευτικά προγράμματα, σε 11 κατηγορίες, όπως Διοίκηση & Ποιότητα, Περιβάλλον & Ενέργεια, Πληροφορική, Ασφάλεια, Τρόφιμα, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων κ.ά. Επιπλέον, η TÜV Austria Hellas προχώρησε στη διοργάνωση διαδικτυακής εκδήλωσης για την ασφάλεια στα θαλάσσια σπορ, σε συνεργασία με τον οργανισμό Safe Water Sports. Η ενέργεια, με τίτλο «Διασκεδάζουμε Ασφαλώς», απευθυνόταν σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, θέτοντας ως προτεραιότητα την ποιότητα των υπηρεσιών τους και την τήρηση υγειονομικών μέτρων για την ομαλή επανεκκίνησή τους.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η TUV Austria Hellas πραγματοποίησε την online ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Φροντίζουμε για το αύριο», με επίκεντρο ζητήματα σχετικά με την ορθολογική διαχείριση πλαστικών αποβλήτων στη χώρα, αλλά και τις νέες απαιτήσεις από την ενσωμάτωση και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/904/ΕΕ στην εθνική νομοθεσία.

Στον άξονα της ενημέρωσης και με πρωτοβουλία της Eurocert και της R3 Knowledge, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Κυκλική Οικονομία και Zero Waste. Ανάγκη ή ευκαιρία;», με τη συμμετοχή θεσμικών και εταιρικών εκπροσώπων. Η διοργάνωση κατέστησε σαφή την ανάγκη και το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των εταιρειών για ολοένα και μεγαλύτερη υιοθέτηση δράσεων κυκλικής οικονομίας, που εκτός από τις επιχειρήσεις απασχολεί πλέον και το καταναλωτικό κοινό.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Με φόντο τις συνεχείς ανακατατάξεις και μοναδική σταθερά την αναγνώριση της αναγκαιότητας για αειφορία και ανάπτυξη με βιώσιμο πρόσημο, η αγορά των πιστοποιήσεων αναγνωρίζει άμεσα τις νέες απαιτήσεις, τοποθετούμενη ως αξιόπιστος τοποτηρητής και πολύτιμος κοινωνικός εταίρος.

«Η βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο των κριτηρίων ESG, η υλοποίηση των δράσεων και μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και το reskilling των εργαζομένων ώστε να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα δίνουν τον τόνο των εξελίξεων για το σήμερα και το αύριο στην Ελλάδα», σημειώνει η Κονδυλία Κοντογιάννη και προσθέτει: «Σε αυτό το περιβάλλον, οι φορείς πιστοποίησης καλούνται να γίνουν αρωγοί της πολιτείας, των επιχειρήσεων, αλλά και των εργαζομένων, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως έμπιστη τρίτη οντότητα. Και το μεγάλο στοίχημα είναι να εξασφαλίσουν ότι αυτό γίνεται με τρόπο αντικειμενικό και διαφανή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και όχι στο εύκολο κέρδος και τον εντυπωσιασμό».

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Αυτά είναι τα σημαντικότερα assets στα οποία επενδύουν οι εταιρείες πιστοποίησης προκειμένου να χτίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η έμφαση στην ευημερία και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, η καλλιέργεια μιας κουλτούρας εξέλιξης και ευελιξίας, καθώς και η διαμόρφωση ολοκληρωμένων χαρτοφυλακίων υπηρεσιών συνθέτουν την εικόνα της αγοράς.

Ολιστικές υπηρεσίες αιχμής
«Η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό συνίσταται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πιστοποίησης, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης (one stop shop), καθώς και τα καινοτόμα προϊόντα, τα οποία ακολουθούν “κατά πόδας” τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της κοινωνίας. Ως παραδείγματα αναφέρονται η πιστοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με βάση το Πρότυπο Ethos της Eurocert και η πιστοποίηση Zero Waste To Landfill στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας.»
Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Eurocert

Προτεραιότητα στο ανθρώπινο δυναμικό
«Διαχρονικά, το μεγαλύτερο προνόμιό μας είναι οι άνθρωποί μας και επενδύουμε σταθερά σε αυτό. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πανδημίας υιοθετήσαμε νέες διαδικασίες και πρακτικές ώστε, αφενός να διασφαλίσουμε την υγεία όλων των στελεχών μας, αφετέρου να σπεύσουμε να τους εκπαιδεύσουμε στα νέα δεδομένα που έφερε ο κορωνοϊός. Αντίστοιχα, πρόσφατα αναβαθμίσαμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες, δημιουργώντας νέες διευθύνσεις ώστε να βελτιώσουμε την εταιρική μας κουλτούρα, να εξασφαλίσουμε τη δια βίου μάθηση των στελεχών μας, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας μας.»
Κονδυλία Κοντογιάννη, Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Marketing & Επικοινωνίας, TÜV Hellas (TÜV Nord)

Ευθυγράμμιση κουλτούρας-στρατηγικής
«Αναγνωρίζοντας τον τρόπο που η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας και ειδικά τώρα με την πανδημία, επενδύουμε στην έρευνα αλλά και στα digital κανάλια μας και στα social media. Ενδυναμώνουμε την real time επικοινωνία, ενώ βελτιστοποιούμε συνεχώς και τα κανάλια εσωτερικής μας επικοινωνίας. Επιθυμούμε να αναπτυσσόμαστε σε μια πρωτοποριακή και υγιή βάση, καλλιεργώντας σε αυτήν την κατεύθυνση και την ενδοεπιχειρησιακή μας κουλτούρα στους βασικούς στρατηγικούς μας άξονες. Αυτό μας επιτρέπει και να αξιοποιούμε στο μέγιστο την τεχνογνωσία μας για τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και νέων πρωτοποριακών σχημάτων πιστοποίησης που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εταιρειών και της σύγχρονης αγοράς όπως διαμορφώνεται και να αποτελούμε, την ίδια στιγμή, ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.»
Βάσω Κωτσάκη, Head of CSR & Communication Division, TÜV Austria Hellas

TRENDS-TO-WATCH
Με την τεχνολογία να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις και για την αγορά των πιστοποιήσεων, αυτές είναι τρεις από τις σημαντικότερες τάσεις που την επηρεάζουν άμεσα:

 1. Data-driven λήψη αποφάσεων: Δεδομένης της ευρείας υιοθέτησης των διαδικτυακών επιθεωρήσεων, οι οργανισμοί πιστοποίησης διαθέτουν σήμερα περισσότερα data από ποτέ. Πλέον, υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων αυτών, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών και του τρόπου συνεργασίας με τους πελάτες τους.
 2. Έμφαση στην προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια: Με τη χρήση τεχνολογικών λύσεων και ιδιαίτερα του ΑΙ με ορίζοντα τη μείωση του κόστους και τη λήψη αμερόληπτων αποφάσεων, αυξάνονται και οι προκλήσεις όσον αφορά την ιδιωτικότητα, καθώς και νομικά και ηθικά ζητήματα. Κάθε πρόγραμμα ελέγχου οφείλει να συνοδεύεται από ξεκάθαρες διευκρινίσεις σχετικά με τις πολιτικές και τον τρόπο διεξαγωγής του, τη φιλοσοφία και τις πρακτικές που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή του.
 3. Εναλλακτικά μοντέλα πιστοποίησης: Μία ακόμη τάση, τα εναλλακτικά μοντέλα πιστοποίησης δημιουργούνται συνήθως στοχεύοντας συγκεκριμένες ανάγκες, ώστε οι συνεργαζόμενες εταιρείες να μπορέσουν να προχωρήσουν έγκαιρα στα λανσαρίσματα που τους ενδιαφέρουν. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να στοχεύουν στην κάλυψη ενός κενού δεξιοτήτων, όπως η πιστοποίηση ιατρικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον Covid-19. Στον χώρο της πληροφορικής, πολλοί οργανισμοί έχουν δημιουργήσει προγράμματα με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων ανθρώπων σε περιόδους που τα ποσοστά ανεργίας ανεβαίνουν γρήγορα.
  Πηγή: psionline.com

FOCUS POINTS

 • Με βάση τα διαρκώς αυστηρότερα κριτήρια επενδυτών, καταναλωτών και διεθνών οργανισμών σε κάθε διάσταση της εταιρικής λειτουργίας, οι οργανισμοί πιστοποίησης και επιθεωρήσεων αναλαμβάνουν αναβαθμισμένο ρόλο
 • Η υγεία, η αειφορία, οι κλάδοι του τουρισμού και της εστίασης καταλαμβάνουν την κορυφή της ατζέντας σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών
 • Η ευημερία και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, η ευελιξία και η έρευνα, καθώς και η διαμόρφωση ολοκληρωμένων χαρτοφυλακίων υπηρεσιών αποτελούν προτεραιότητες της αγοράς