Η μεγαλύτερη πρόκληση για το marketing σήμερα είναι…

Να βγει από το comfort zone του και τα στενά όρια των αρμοδιοτήτων που συνήθως του αποδίδονται! Για να γίνει στα αλήθεια πολυκαναλικό πρέπει πρώτα να κατανοήσει σε βάθος όλες τις λειτουργίες της εταιρείας και στη συνέχεια να γίνει η «φωνή» του καταναλωτή σε κάθε στάδιο της λειτουργίας της. Έτσι, ο καταναλωτής θα μπορέσει να νιώσει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που επιλέγει εκφράζουν απόλυτα τις ανάγκες και τις επιθυμίες του.

Στη σημερινή συγκυρία, η τεχνολογία συνεισφέρει…

Γιατί γίνεται το μέσο να υπηρετήσουμε άρτια και απρόσκοπτα τις ανάγκες του καταναλωτή μας. Χωρίς να είναι αυτοσκοπός, η τεχνολογία μας βοηθά να κάνουμε την ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Έτσι πρέπει να την βλέπουμε και όταν σχεδιάζουμε προϊόντα, υπηρεσίες ή επικοινωνίες. Ως ένα μέσο να μεγιστοποιήσουμε το όφελος που προσφέρουμε στον καταναλωτή.

Το marketing αύριο θα είναι διαφορετικό…

Γιατί θα είναι πολυκαναλικό και πολυδιάστατο. Τα 4 P’s στα οποία βασίστηκε η σύγχρονη θεωρία του, δεν είναι αρκετά να εξηγήσουν την επιτυχία μιας δουλειάς, απλούστατα γιατί και τα τέσσερα αλλάζουν με ταχύτητα φωτός. Έτσι, κάτι που φαντάζει σήμερα σωστό προϊόν, στη σωστή τιμή, με την σωστή τοποθέτηση και επικοινωνία, αύριο μπορεί να μην είναι. Χρειάζεται ευελιξία και συνεχές optimization όλου του mix. Και εμείς, πρέπει να μπορούμε να είμαστε από την μια μεριά οραματιστές και από την άλλη big data analysts, να υπηρετούμε το ίδιο αποτελεσματικά τόσο την επίτευξη των εμπορικών στόχων όσο και τον άνθρωπο, κοινωνία και περιβάλλον!

Ο σύμμαχος μου στην κρίση που διανύουμε είναι…

Το ένστικτο που έχω για την αγορά, η θετική διάθεση και τα γρήγορα αντανακλαστικά!

Εάν είχα το μαγικό ραβδί…

Θα έβαζα «τσιπάκι» στο μυαλό των καταναλωτών στους οποίους απευθυνόμαστε για να αποκωδικοποιώ σωστά τις σκέψεις και τις ανάγκες τους από τα προϊόντα μας, ανά πάσα στιγμή!

Οι άνθρωποι αύριο θα αντιλαμβάνονται τις επιχειρήσεις ως…

Συμμάχους στην ζωή τους. Όσο πιο «απαραίτητη» γίνει μια εταιρεία στη ζωή μας τόσο πιο μακροχρόνια και δυνατή θα είναι η σχέση μας μαζί της. Κάτι παρόμοιο με τις ανθρώπινες σχέσεις! Οι εταιρείες οφείλουν να εξανθρωπιστούν, να πάρουν μια θέση στη ζωή μας και να συμπληρώσουν ένα κομμάτι αυτής.