Διήμερη εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια ESG.

Το Κέντρο Αειφορίας θα διεξάγει στην Ελλάδα το διεθνώς πιστοποιημένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας για στελέχη επιχειρήσεων, Certified Sustainability -CSR- Practitioner Program, φέτος και για πρώτη φορά διαδικτυακά, μέσω ζωντανών συνεδριών. Η διήμερη εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί 4-5 Ιουνίου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση – ESG), οι επιδόσεις των οποίων λαμβάνονται όλο και πιο σοβαρά υπόψη από τους επενδυτικούς φορείς, σύμφωνα και με τις αρχές των Υπεύθυνων Επενδύσεων του UN PRI.

Επιπλέον, θα δοθεί κατεύθυνση σε σημαντικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες στους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της αλυσίδας εφοδιασμού, της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της εταιρικής επικοινωνίας. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν στην ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, στην εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών και στη βέλτιστη επιρροή των CEO για τη μεγιστοποίηση της εταιρικής απόδοσης. Το πρόγραμμα παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση Sustainability (CSR)-P Certification από το CMI (Chartered Management Institute) της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ γίνεται σε συνεργασία με τον SASB (Sustainability Accounting Standards Board), έναν από τους μεγαλύτερους φορείς διαμόρφωσης προτύπων ESG για εισηγμένες εταιρείες.