Έχουμε χτίσει την εμπιστοσύνη των πελατών μας και έχουμε δημιουργήσει πολυετείς συνεργασίες μιλώντας με ή για αποτελέσματα. Σήμερα, που οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις αυξάνονται, η συγκεκριμένη ανάγκη γίνεται ακόμα πιο μεγάλη και πιο επιτακτική.

H OneTeam επαναπροσδιορίζεται δυναμικά
Κατερίνα Κωνσταντοπούλου, Director of Strategic Communication

Από αριστερά Ελένη Λυκίδη, Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου, Κατερίνα Κωνσταντοπούλου.

«Τίποτα δεν είναι πιο σταθερό από τις αλλαγές». Η συγκεκριμένη φράση του Ηράκλειτου ανταποκρίνεται με ακρίβεια στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα που λαμβάνουν χώρα στον σύγχρονο κόσμο και δεν τον αφήνουν ανεπηρέαστο. Στην OneTeam έπρεπε να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο μας για να ανταποκριθούμε με ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ανάγκες και στα «θέλω» των πελατών μας. Διαμορφώσαμε ένα σύγχρονο μοντέλο – σχήμα στρατηγικής επικοινωνίας, με την ομάδα μας ως πρωτεργάτη να αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία της, την έμπνευση και τη δημιουργικότητά της, για να προσφέρει συμβουλές, ιδέες, να διαχειριστεί κρίσεις, αλλά, κυρίως, να παράγει αποτελέσματα.

Προσεγγίζουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των πελατών μας χαρτογραφώντας τμήματα της αγοράς και σκιαγραφώντας το προφίλ του κοινού-στόχος με ερευνητικά εργαλεία, βασικούς δείκτες απόδοσης και μετρήσιμα κριτήρια. Η λήψη των δυναμικών αποτελεσμάτων μάς βοηθά να αναλύουμε, να αξιολογούμε και να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τους πελάτες μας, καθώς και τις πραγματικές ανάγκες του κοινού που στοχεύουν.

Συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα, αναπτύσσουμε συνεργασίες και δημιουργούμε γνώση και τεχνογνωσία, με σκοπό την αναβάθμιση του τεχνολογικού και καινοτομικού περιεχομένου των προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας είναι η συνεργασία μας με το Εργαστήριο Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και η συμμετοχή μας στα ερευνητικά προγράμματα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ανάλυσης Συμπεριφοράς και Διά-δρασης.

Ως «Αρχιτέκτονες Λύσεων – Αποτελεσμάτων», στοχεύουμε αποκλειστικά στην ποιότητα των υπηρεσιών μας και στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας. Ακούμε και απαντάμε στους πελάτες μας «επικοινωνιακά» αλλά και «συμπεριφορικά».

Η δημιουργικότητα φέρνει ανάπτυξη και η γνώση αποτέλεσμα
Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου, Communications Consultant

Από αριστερά Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου, Ελένη Λυκίδη, Κατερίνα Κωνσταντοπούλου.

Οι πιο σπουδαίες ιδέες είναι συνήθως μικρές σκέψεις ενωμένες. Πίσω από αυτές κρύβονται άνθρωποι, ομάδες που εργάζονται για έναν κοινό στόχο. Το δύσκολο λοιπόν δεν είναι να βρεις τη σπουδαιότητα σε μια σκέψη, αλλά τους σωστούς ανθρώπους για αυτό που θέλεις να χτίσεις. Η OneTeam επενδύει στους ανθρώπους της, στην εγγύτητα, την εξωστρέφεια και στη lifelong learning κουλτούρα που είναι σύμφυτη με την ταυτότητα και τις επιδιώξεις της εταιρείας. Η ανάπτυξη του κάθε ένα ξεχωριστά δεν είναι προσωπικό ζήτημα, αλλά υπόθεση όλων μας και σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο τόσο η ποιότητα της συνεργασίας όσο και η οικειότητα και η ασφάλεια που νιώθουμε σε έναν χώρο στον οποίο κινούμαστε και αλληλοεπιδρούμε καθημερινά.

Παρακολουθούμε τις διεθνείς τάσεις, την εγχώρια αγορά, τα νέα υβριδικά περιβάλλοντα που δημιουργούνται σε πολλαπλά επίπεδα, αλλά ταυτόχρονα μας ενδιαφέρει να τα αξιολογούμε μέσα από τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε στην εταιρεία. Η εξέλιξη, ατομική ή συλλογική, προκύπτει μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση, τη συνεχιζόμενη ενημέρωση και τις επιδιωκόμενες συνέργειες. Έτσι γινόμαστε όλοι μαζί καλύτεροι ως σχήμα, ως δυναμική.

Η προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα, οι συνέργειες και συλλογικές προσπάθειες είναι για την εταιρεία υπαρξιακός στόχος και θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας της. Η πολυσυλλεκτικότητα και διαφορετικότητα των συνεργειών μας είναι ένα ακλόνητο στοιχείο εξωστρέφειας και ανοίγματος στην αγορά. Έμπρακτη απόδειξη, η συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ανάλυσης Συμπεριφοράς και Διάδρασης (e² Βehavioral – Ιnteraction Ιnstitute), ένας νεοσύστατος επιστημονικός φορέας που στόχο έχει να μελετήσει τους μηχανισμούς επιρροής της συμπεριφοράς κοινωνικών ομάδων και να διερευνήσει τις δυνατότητες αλλαγής της συμπεριφοράς τους με τη χρήση δράσεων κοινωνικού marketing. Ακαδημαϊκοί, marketers, νευροεπιστήμονες, ψυχολόγοι και επαγγελματίες της επικοινωνίας συμμετέχουν στο εγχείρημα. Ενθαρρύνουμε και πιστεύουμε πολύ στη σύνθεση ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς και στη σύζευξη γνώσεων από διαφορετικούς κλάδους, με στόχο να δημιουργήσουμε καινοτόμες υπηρεσίες οι οποίες θα έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας.

Επενδύουμε στη βιωσιμότητα, δημιουργούμε αξία για το αύριο!
Ελένη Λυκίδη, Account Directοr
Οι επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) επηρεάζουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να μειώνει τον κίνδυνο και να παράγει αξία και συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της εμπιστοσύνης και του σεβασμού της κοινωνίας. Επιχειρήσεις και φορείς που εφαρμόζουν «καλές» πρακτικές δεν πετυχαίνουν μόνο την αύξηση της κερδοφορίας τους, αλλά αποκτούν ένα ισχυρό πλεονέκτημα στην προσέλκυση επενδυτών και στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Στην OneTeam αναγνωρίζουμε την ανάγκη ανάδειξης της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο ενισχύει με τη χρήση διαφόρων πρακτικών την υπεύθυνη δράση ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου.

Οι υπηρεσίες μας ξεκινούν με την εκτεταμένη Aξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, συνεχίζεται με τη Διαμόρφωση του Στρατηγικού Πλάνου αειφορίας, την Εκπαίδευση των εμπλεκομένων και τυπικά ολοκληρώνεται με την Επίβλεψη υλοποίησης των επιλεγμένων δράσεων του Πλάνου Αειφορίας και τη σύνταξη του Ετήσιου Απολογισμού (ESG Reporting). Ως εταιρεία που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει επιτυχημένες επικοινωνιακές καμπάνιες 360o, στην OneTeam υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με consulting για το επικοινωνιακό σκέλος του Στρατηγικού Πλάνου, αλλά και με τακτική ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω από την Aειφορία, δίνοντας τη δυνατότητα ακόμη και σε ΜμΕ να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τις βασικές αρχές βιωσιμότητας.

Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα του προγράμματος ESG είναι ότι στη διαδικασία αξιολόγησης έχουμε εντάξει τη χρήση ενός ολοκληρωμένου λογισμικού συλλογής δεδομένων ESG, το οποίο αυτοματοποιεί και απλοποιεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη δημιουργία απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο αξιοποιεί όλα τα διεθνή πρότυπα αλλά και τις εθνικές πρακτικές, διευκολύνοντας τους εμπλεκόμενους σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, ενώ παρέχει και πρόσβαση σε πληροφορίες και στοιχεία σημαντικά για τη Βιωσιμότητα και την πορεία κάθε εταιρείας/οργανισμού, ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας.