Το νησί της Χάλκης γίνεται το πρώτο «Gr-eco Island», το πρώτο ενεργειακά απολιγνιτοποιημένο νησί και θα καλύπτει το σύνολο των μεταφορικών του αναγκών χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική βιώσιμη μετακίνηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο όμιλος Συγγελίδη και η Citroën προχώρησαν στον εξηλεκτρισμό του στόλου οχημάτων των δημόσιων φορέων της Χάλκης, δωρίζοντας νέα ηλεκτρικά οχήματα μηδενικού αποτυπώματος προς αντικατάσταση των παλαιών, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες τους.

Ο όμιλος Συγγελίδη και η Citroën έχουν δεσμευθεί να προσφέρουν τη δυνατότητα στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις της Χάλκης να αγοράσουν ηλεκτρικά οχήματα σε ειδικές τιμές.