Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης. Μια κρίση ταυτότητας, ηθικών και εθνικών αξιών. Μια κρίση πολιτισμική, ανθρωπιάς και βεβαίως οικονομική. Η εσωστρέφεια που βιώνουμε ως συνεπακόλουθο της κρίσης αυτής που ολοένα και βαθαίνει, εγκλωβίζει τον Έλληνα στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει.

Καλούμαστε να δημιουργήσουμε ένα αφήγημα για την Ελλάδα του παρόντος και του μέλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, με ρεαλισμό και με καθαρή στόχευση. Η ευημερία των Ελλήνων, και όχι ο πρόσκαιρος πλουτισμός ή οπορτουνισμός, πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο κλάδος της φιλοξενίας έχει, εδώ και 40 χρόνια, αποδείξει και στον πλέον δύσπιστο ότι στηρίζει το οικοδόμημα της ελληνικής οικονομίας έμμεσα ή άμεσα. Οι περιοριστικές αναφορές σε αυτόν ως «τουρισμός» έδωσαν στους επικριτές του λαβή για σχόλια που δεν συνδέονται με απτά στοιχεία με τη συνεισφορά της φιλοξενίας στο σύνολο της οικονομίας της χώρας μας.

Ο τουρισμός έγινε αντικείμενο μικροπολιτικής. Βιάστηκε από βραχυχρόνιες πολιτικές και χρησιμοποιήθηκε για να διχάσει και όχι για να ενώσει. Η Οικονομία της Φιλοξενίας όμως, το μεγαλύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα της Ελλάδας, λειτουργεί εντελώς ανάποδα αφού βασίζεται στην ελληνικότατη αρχή της φιλοξενίας, προϋποθέτει συνέργειες και παραδοχές για τον ρόλο όλων των συντελεστών στην παροχή της υπηρεσίας της φιλοξενίας.

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τη φιλοξενία οφείλουν και μπορούν να στηρίξουν την κοινωνία και τον άνθρωπο. Αυτή είναι η ύψιστη ευθύνη τους πέρα από φόρους και πέρα από την στείρα κερδοφορία. Είναι αυτό που μέχρι πρότινος ονομάσαμε Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Έχει, βέβαια, εδώ και χρόνια αντικατασταθεί η ορολογία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με τις λέξεις βιωσιμότητα, αειφορία, υπευθυνότητα. Ως λέξεις – έννοιες είναι περισσότερο σαφείς και εμπεριέχουν το στοιχείο της ατομικής ευθύνης της επιλογής και της δράσης.

Το πρόγραμμα CARE της Aldemar Resorts δημιουργήθηκε το 1997 όχι ως απάντηση σε μία μόδα ή τάση, αλλά γιατί αυτά που σήμερα αναγνωρίζουμε ως ζητήματα προτεραιότητας για τον πλανήτη και τον άνθρωπο ήταν και τότε θέματα υψηλής ευαισθησίας και σημασίας. Ο άνθρωπος, η κοινωνία, το περιβάλλον είναι αδιαπραγμάτευτα σε έναν κόσμο που τείνει να ξεχάσει ποιες είναι οι δικές του προτεραιότητες.

Η Aldemar Resorts συμπληρώνει 20 χρόνια έμπρακτης κοινωνικής στήριξης
Η Aldemar Resorts με το CARE σπεύδει να τοποθετήσει τους τρεις αυτούς πυλώνες στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, αλλά και δεσμεύεται να διοχετεύει ενέργεια και πόρους για την ευημερία όλων όσων λειτουργούν στον άξονα των δραστηριοτήτων της. Με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση των φυσικών πόρων, εκπαιδεύσεις, φιλανθρωπικό έργο, αλλά και τον δημόσιο λόγο της, συμπληρώνει 20 χρόνια έμπρακτης στήριξης των αδυνάτων, ανάδειξης των καλών πρακτικών και ευαισθητοποίησης.