Σε συνεργασία με τον ΙΝΣΕΤΕ.

Στο πλαίσιο σειράς webinars που διοργανώνει ο ΙΝΣΕΤΕ, η ForestView παρουσίασε την προηγουμένη εβδομάδα το «Travel Marketing σε συνθήκες καραντίνας», έναν πλήρη οδηγό «επιβίωσης» του τουριστικού marketing στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφώσει ο Covid-19.

Το webinar περιλάμβανε νέα «κρίσιμα» industry και consumer insights, όπως η μεταβολή του όγκου αναζητήσεων και έρευνες καταναλωτών σε μεγάλες αγορές αφετηρίας για τον ελληνικό τουρισμό για τις μεταβολές στον προγραμματισμό των διακοπών τους, καθώς και τους βασικούς πυλώνες στη χάραξη στρατηγικής marketing για την επόμενη μέρα.