Θυμάμαι λοιπόν την εντύπωση που μου είχε κάνει η πρώτη φράση στην τάξη, του πρώτου μου καθηγητή στο Μάρκετινγκ, του Δρα Πέτρου Μάλλιαρη. Σύμφωνα με τα λόγια του, το Μάρκετινγκ δεν ήταν τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από την οργανωμένη προσπάθεια για την ανακάλυψη και την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών με στόχο το οικονομικό κέρδος. Το Μάρκετινγκ δεν δημιουργούσε ανάγκες, όπως το κατηγορούσαν, μόνο ανακάλυπτε αυτές που υπήρχαν κι ας μην τις γνώριζε ο καταναλωτής και έβρισκε τρόπους για να τις ικανοποιεί καλύτερα.

Όταν αργότερα έπιασα δουλειά και περνούσα από τα διάφορα πεδία του Μάρκετινγκ διαπίστωνα με ικανοποίηση την αλήθεια των λόγων του παλιού μου καθηγητή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σιγά-σιγά συνειδητοποιούσα ότι οι ανάγκες που καλούμασταν να ικανοποιήσουμε δεν ήταν μόνο στενά «καταναλωτικές», ενώ και το οικονομικό κέρδος δεν ήταν πια ο στόχος αλλά το αποτέλεσμα. Μάλιστα συχνά το οικονομικό κέρδος δεν υπήρχε καν – βλέπε ΕΚΕ, ΜΚΟ, κράτος, κοινωνία, πολιτική και πολλές ακόμα. Και φτάσαμε στο σήμερα που όλο και περισσότεροι κατανοούν ότι η δουλειά μας είναι απαραίτητη σχεδόν για κάθε άλλη δουλειά. Και δεν μιλάμε μόνο για τις δουλειές που αφορούν στην παραγωγή και πώληση τυπικών «εμπορικών» προϊόντων. Σκεφτείτε π.χ. αν ένας εκπαιδευτικός οργανισμός μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά αν δεν καταλαβαίνει τις ανάγκες των μαθητών, των γονιών, της κοινωνίας και δεν βρίσκει τρόπους να τις ικανοποιεί όλο και καλύτερα. Σκεφτείτε τα ίδια για μια μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, για μια αθλητική ομάδα ή για ένα μέσο ενημέρωσης.

Έχουμε την τύχη η δουλειά μας να είναι παντού και να μπορεί να προσφέρει κάτι καλό σε όλους. Μας δίνει τη δυνατότητα να επηρεάζουμε τα brands, τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς κάθε είδους, ώστε να γίνονται πιο χρήσιμοι, πιο δημιουργικοί, να προσφέρουν λύσεις, να ικανοποιούν ανάγκες καλύτερα. Συμβάλλουμε στο να εκπλήσσουν, να δημιουργούν χαμόγελα, ευτυχία, διασκέδαση ή οτιδήποτε άλλο είναι σχετικό με τους αποδέκτες τους. Να βοηθούν, να συνεισφέρουν, να συμμετέχουν, να χτίζουν δυνατές σχέσεις και να εξελίσσονται μαζί τους. Γι’ αυτό την επόμενη φορά που κάποιος φίλος από άλλο επάγγελμα σας πειράξει αμφισβητώντας την αξία του επαγγέλματός μας, απαντήστε του ότι αν είναι πραγματικά καλός στη δουλειά του, σημαίνει ότι κι αυτός κάπου κάνει και καλό Μάρκετινγκ.