Αν η αγορά θέλει να υποστηρίξει θέσεις και αιτήματα και να κερδίσει μάχες, μόνον έτσι, μόνο με τη δύναμη των αριθμών και των στοιχείων θα μπορέσει να το πετύχει. Ή τουλάχιστον, θα καταφέρει να δημιουργήσει την πλατφόρμα εκείνη πάνω στην οποία μπορεί έπειτα να χτίσει την αναγνωρισιμότητά της.

Μέσα από την εν λόγω μελέτη, η ΕΔΕΕ καταγράφει το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου που εκπροσωπεί και το πολλαπλασιαστικό του όφελος στην ελληνική οικονομία. Η μελέτη εκπονήθηκε από την Deloitte, με βάση κοινώς αποδεκτά διεθνή πρότυπα και δείχνει ότι, η επένδυση των επιχειρήσεων στη διαφήμιση, στις δημόσιες σχέσεις, στο άμεσο marketing, στο branding και στο design, καταλήγει να δημιουργεί πολλαπλάσια οικονομική δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της διαφημιστικής δαπάνης, συντηρείται παραγόμενο προϊόν στην ελληνική οικονομία, η αξία του οποίου εκτιμάται στο διπλάσιο της αρχικής επένδυσης. Αν ενσωματωθεί και η μέση απόδοση της διαφήμισης στις πωλήσεις των επιχειρήσεων, τότε η αξία των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αυξάνεται και ανέρχεται συνολικά στο τριπλάσιο της επένδυσης. Συνυπολογίζοντας τους άμεσους και τους έμμεσους φόρους, καθώς και τις λοιπές εισφορές που δρομολογεί η δραστηριότητα του κλάδου, στηρίζοντας τη λειτουργία του κράτους, η συνολική συνεισφορά εκτιμάται ότι είναι περίπου τετραπλάσια της επένδυσης στη διαφήμιση και στην επικοινωνία.

Όσον αφορά στον τομέα της εργασίας, εκτιμάται ότι τόσο η διαφήμιση και η επικοινωνία, όσο και οι συναρτώμενοι κλάδοι (ΜΜΕ, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, έρευνα κ.α.) είναι εντάσεως εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, πέραν των 6.000 θέσεων εργασίας του κλάδου (τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων όσο και των εταιρειών επικοινωνίας), οι έμμεσες και πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις φτάνουν να συντηρούν συνολικά περίπου 27.000 θέσεις εργασίας.

Όσο κι αν η αγορά αυτή αντιστοιχεί σε μια από τις πιο εξωστρεφείς πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας, για δεκαετίες ο επαγγελματικός κλάδος που την εκφράζει έχει υπάρξει ιδιαίτερα εσωστρεφής. Για δεκαετίες, η δημοσιοποίηση πληροφοριών ήταν εξαιρετικά φειδωλή, αντιμετωπιζόταν με κάποια καχυποψία και τα όποια δεδομένα ήταν κυρίως και σχεδόν αποκλειστικά για «εσωτερική» χρήση. Πολλοί μπορεί να είναι οι λόγοι. Σημασία έχει πλέον να ενθαρρυνθεί με όποιο τρόπο μια νέα εποχή εξωστρέφειας και η ίδια η αγορά της επικοινωνίας να επικοινωνήσει καλύτερα τον εαυτό της. Με όλα εκείνα τα δεδομένα που ξέρει καλύτερα απ’ όλους να ανακαλύπτει και να διαχειρίζεται.