Ο Σύλλογος Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ) γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας με εκδήλωση που πραγματοποίησε στις 18 Απριλίου.

Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν δημοσιογράφοι, επαγγελματίες υγείας και εκπρόσωποι της κοινότητας της αιμορροφιλίας, επιτέλεσε διττό σκοπό: αφενός να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας (17 Απριλίου), αφετέρου να παρουσιάσει στο κοινό τη νέα εκστρατεία του ΣΠΕΑ για την ευαισθητοποίηση γύρω από την αιμορροφιλία με τίτλο #WearYour EverydayGenes που υλοποιείται σε συνεργασία με τη CSL Behring.