Η προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις κατάρτισης εξ αποστάσεων και η ευκαιρία για να την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στον κλάδο των ΜΜΕ σε απομακρυσμένες περιοχές με πιο περιορισμένη πρόσβαση στη νέα γνώση και τις δυνατότητες εξειδίκευσης, αναδείχθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε τo Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων με θέμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, με σκοπό την παρουσίαση της Πράξης που υλοποιεί ο ΣΗΠΕ για την κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στον χώρο της Δημοσιογραφίας και των ΜΜΕ. Στην ημερίδα χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΣΗΠΕ Γιώργος Κατσαΐτης. Παράλληλα, ο ΣΗΠΕ διοργάνωσε και Συνάντηση Εργασίας-workshop, για να επικοινωνήσει τα αποτελέσματα της Πράξης και να αναπτύξει διάλογο σχετικά με τις δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης της ενίσχυσης των δεξιοτήτων στον κλάδο του ημερήσιου Περιφερειακού Τύπου.