Σειρά προτάσεων για την στήριξη του Περιφερειακού Τύπου απέστειλε ο Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκο Παππά, στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης, Λεωνίδα Κρέτσο και προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η πρόταση του ΣΗΠΕ ξεκινά με την αναφορά στην επιβολή του τέλους του 2% επί του τζίρου στον ΕΔΟΕΑΠ, η οποία σύμφωνα με τον Σύνδεσμο «αποτελεί μία άδικη και καταστροφική εξέλιξη για τις επιχειρήσεις του Περιφερειακού Τύπου, επιβαρύνοντας υπέρμετρα και σε μεγάλο βαθμό αναιτιολόγητα τις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού». Ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι «σε αντίθεση με τις άλλες κατηγορίες των Μέσων Ενημέρωσης, που εξασφάλισαν αντισταθμιστικά οφέλη για την καταβολή του τέλους αυτού, ο περιφερειακός Τύπος, που έχει πληγεί πολλαπλώς τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπος με μία ακόμη οικονομική επιβάρυνση, η οποία, είναι αδιαμφισβήτητο ότι θα προκαλέσει οξυμένα προβλήματα βιωσιμότητας στον κλάδο». Οι προτάσεις του ΣΗΠΕ είναι οι εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
– Να εξαιρεθεί ο περιφερειακός Τύπος από τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για τη δημοσίευση των κρατικών δημοσιεύσεων.
– Να ψηφιστεί χωρίς καθυστέρηση η τροπολογία για την άμεση εξόφληση των κρατικών δημοσιεύσεων και την αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης.
– Να δοθεί νέα ενιαία τιμή για τις κρατικές δημοσιεύσεις, με απόφαση της ΓΓΕΕ και του Υπουργείου Οικονομικών.
– Να περιγραφεί ένας οριστικός, αναλυτικός κατάλογος όλων των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων, τον οποίο θα εφαρμόζουν απαρέγκλιτα όλα τα νομικά πρόσωπα του κράτους.
– Να οριστεί ποσοστό στην κατανομή της κρατικής διαφήμισης στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνα, ιστοσελίδες).
– Να υποχρεωθούν οι Τράπεζες να διαθέτουν ετήσιο κονδύλι στον περιφερειακό Τύπο για τη διαφημιστική προβολή τους.
– Το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες ή και ξεχωριστά, να εκπονούν ετήσιο διαφημιστικό πρόγραμμα, ειδικά για την ενίσχυση του περιφερειακού Τύπου, το οποίο θα αφορά στην εσωτερική προβολή των Περιφερειών – πόλεων – τουριστικών προορισμών της χώρας, κατά τις τουριστικές και εορταστικές περιόδους.
– Οι Περιφέρειες να διαθέτουν μεγαλύτερα ποσά από την εγκριθείσα διαφημιστική τους δαπάνη για την προβολή και την επικοινωνία των δράσεών τους, μέσω του περιφερειακού Τύπου.
– Η κρατική διαφημιστική δαπάνη προς τον περιφερειακό Τύπο να έχει συγκεκριμένο ποσοστό και να ελέγχεται από αρμόδιο κεντρικό όργανο που θα ασκεί εποπτεία και έλεγχο της κατανομής της κρατικής διαφήμισης, ενώ θα δύναται να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
– Να επανέλθει η υποχρεωτικότητα της δημοσίευσης των ισολογισμών, καθώς η πραγματικότητα κατέδειξε ότι πλέον δεν υπάρχει διαφάνεια και καμία απολύτως πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών.
– Να επανέλθουν οι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις που πρόκειται να καταργηθούν οριστικά το 2021, σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ
Όπως αναφέρει η σχετική πρόταση του ΣΗΠΕ, «το μέλλον του περιφερειακού Τύπου δεν μπορεί να στηριχθεί παρά μόνο σε βιώσιμες επιχειρήσεις Τύπου που επιτελούν την αποστολή της ενημέρωσης, του πολιτισμού και της κοινωνικής συνοχής, με έγκυρο και παραγωγικό τρόπο, ενώ παράλληλα προστατεύουν το κοινωνικό αγαθό της Δημοκρατίας και της έγκυρης και αξιόπιστης ενημέρωσης των πολιτών.

Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τη δημοσιότητα των κρατικών δημοσιεύσεων καθορίζει πλέον και την ύπαρξη και τη λειτουργία αρκετών τίτλων και στα χρόνια εφαρμογής του, παρότι σχεδιάστηκε για να βοηθηθούν οι πιο αδύναμες επιχειρήσεις, έχει κλείσει το 50% του κλάδου. Τα φύλλα που έχουν κλείσει είναι σχεδόν στο σύνολό τους αυτά που όφειλε ο Νόμος να προστατέψει. Πρακτικά δηλαδή, αντί να εξασφαλίσει το minimum σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, λειτούργησε αντιστρόφως για την ποιοτική αναβάθμιση των επιχειρήσεων του Τύπου».

Γι’ αυτούς τους λόγους, ο ΣΗΠΕ προτείνει τα εξής αναπτυξιακά μέτρα:
– Η αλλαγή του Νόμου είναι επιβεβλημένη με βασικό άξονα στην αλλαγή της την κατάργηση της ίσης κατανομής των κρατικών διακηρύξεων-δημοσιεύσεων. Η κατανομή πρέπει να γίνει προς όλους όσους έχουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις (μητρώο) με αναλογικό τρόπο σύμφωνα με τη δυναμική και την απήχηση των εφημερίδων με δυο μοναδικά κριτήρια: Την αναγνωσιμότητα και τον αριθμό των εργαζομένων. Η κατανομή να γίνεται από έναν κεντρικό οργανισμό ανά περιφέρεια ή ακόμα καλύτερα από ένα κεντρικό οργανισμό για το σύνολο της χώρας.
– Συνδυαστικά, να δίνεται η δυνατότητα των συνεργειών και των συγχωνεύσεων. Η δυνατότητα των συνεργειών είναι επιβεβλημένο να γίνεται από τώρα, ανεξάρτητα από την αλλαγή ή όχι του νόμου που καθαρίζει την κατανομή, χωρίς να χάνονται τα δικαιώματα δημοσίευσης των συγχωνευμένων φύλλων. Οι ελάχιστες υποχρεώσεις του μητρώου να ισχύουν για κάθε ένα από τα φύλλα που συγχωνεύεται.
– Οφείλουμε να διερευνήσουμε από κοινού και να υποστηρίξουμε τη λειτουργία ενός νέου επιμελητηριακού θεσμού για τον περιφερειακό Τύπο που θα έχει συμβουλευτικό, γνωμοδοτικό, ερευνητικό και ελεγκτικό ρόλο.

Ακόμα, σημαντικές πρωτοβουλίες που πρέπει κατά τον ΣΗΠΕ να αναληφθούν είναι οι εξής:
– Να κωδικοποιηθεί το σύνολο των νομοθετημάτων που αφορούν στον περιφερειακό Τύπο και έχει δημιουργήσει ένα δαιδαλώδες ερμηνευτικό πλαίσιο, προκειμένου να προκύψει ένα εύχρηστο και κατανοητό εργαλείο για όλους.
– Να καταργηθεί ο «Τυποκτόνος» Νόμος 1178/1981, περί αστικής ευθύνης Τύπου.
– Να δημιουργηθεί Κεφάλαιο για τον Τύπο που θα προέρχεται από το δικαίωμα της διαχείρισης της πνευματικής περιουσίας των εφημερίδων.
– Να πραγματοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα προσλήψεων, μέσω του ΟΑΕΔ, για τον περιφερειακό Τύπο.
– Να συνεχιστούν τα προγράμματα εκπαίδευσης εργαζομένων, όπως αυτά που θα αρχίσουν να υλοποιούνται από το Σωματείο μας και επέκτασή του και σε άνεργους νέους που θα μπορούσαν να μπουν στον κλάδο.
– Να πραγματοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα επιδότησης ανάπτυξης ιστοσελίδων με την αγορά τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.
– Να τεθούν προϋποθέσεις και να ρυθμιστεί το καθεστώς λειτουργίας και εποπτείας των ιστοσελίδων που εντάσσονται στο ηλεκτρονικό μητρώο, ως θεσμική «ασπίδα» κατά της αδιαφάνειας και της εξυπηρέτησης ημετέρων.
– Να επιδοτηθεί επιτόκιο για τη λήψη δανείων με αναπτυξιακή κατεύθυνση και να αποκατασταθεί η ανύπαρκτη έως σήμερα πρόσβαση στην κρατική χρηματοδότηση.
– Να ενισχυθεί η έντυπη φιλαναγνωσία με επιδότηση αγοράς φύλλων από νεανικό κοινό (σχολεία, λύκεια, πανεπιστήμια).
– Να δημιουργηθεί ένα νέο, σύγχρονο, παραγωγικό και σε αναπτυξιακή κατεύθυνση σύστημα διανομής του Περιφερειακού, Τοπικού και Κλαδικού Τύπου.
– Να διεξάγεται σε σταθερή βάση έρευνα αναγνωσιμότητας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (με διμερή χρηματοδότηση από τα 13 περιφερειακά Ταμεία και της ΓΓΕΕ).


«Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΜΕ»
«Το υπόμνημα του ΣΗΠΕ αποτελεί ένα εξαιρετικό συμπύκνωμα των θέσεων του χώρου. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω επιπλέον προβληματισμούς σχετικά με τον ρόλο των περιφερειακών μέσων και απευθύνομαι σε όσους θεωρούν ότι η βιωσιμότητά τους περνά μόνο μέσα από την επιβράβευσή τους από το αναγνωστικό κοινό και τους διαφημιζόμενους:
1. Σχετικά με τον ρόλο της κυβέρνησης: Από το 2007 και έπειτα οι κυβερνήσεις ούτε θέλουν, ούτε γνωρίζουν, ούτε διαθέτουν την επάρκεια να ασχοληθούν με τα περιφερειακά Μέσα και τον ρόλο τους στο όλο σύστημα της ενημέρωσης. Η πρόβλεψή μου είναι ότι οι διεκδικήσεις του κλάδου μας θα έχουν την τύχη που μέχρι σήμερα έχουν. Θα πρότεινα να εστιάσουμε στην εφαρμογή των κανόνων στην κατανομή της κρατικής διαφήμισης, στην άρση των νέων φόρων που έθεσαν όπως και των νομοθετημάτων που προωθούν την διαφθορά όπως είναι η πρόσφατη άρση της προϋπόθεσης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για την ανάθεση κρατικής διαφήμισης.
2. Σχετικά με την θέση και την στάση των περιφερειακών Μέσων: Ο Τύπος πρέπει να επανατοποθετηθεί. Σήμερα είναι αυτός που διεκδικεί «την άρση των αδικιών που έχει υποστεί». Αύριο πρέπει να τοποθετηθεί:
– Ως αυτός που έχει υποστεί πολλαπλά πλήγματα τα οποία αντιμετωπίζει με ουσιαστικές βελτιώσεις. Έχει πληγεί η αναγνωσιμότητα και άρα εργάζεται ως προς την βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου του, έχουν πληγεί τα διαφημιστικά έσοδα και παράγει προϊόντα που οι διαφημιζόμενοι θέλουν να αγοράσουν, έχει πληγεί η αξιοπιστία του και την ανακτά με την ποιότητα του περιεχομένου του.
– Ως αυτός που σήμερα, σε σχέση με τα όλα τα άλλα Media (και το internet) έχει σαφή πλεονεκτήματα και πρέπει να τα προβάλει (αναγνωσιμότητα, αξιοπιστία, σύνδεση με το κοινό του κ.λπ.)
3. Σχετικά με την διαφημιστική αγορά: Κατά την άποψή μου, τα στελέχη των διαφημιζομένων και των διαφημιστών, τα «έχουν παρατήσει». Τους έχει παρασύρει ο συρμός. Δεν παραγγέλνουν και δεν διαβάζουν έρευνες, δεν γνωρίζουν τον υφιστάμενο χάρτη των Media και το επιστημονικό Media planning αποτελεί μόνο βιβλιογραφική αναφορά. Τεράστια και κύρια η ευθύνη του ΣΔΕ διότι εάν οι διαφημιζόμενοι δεν ενδιαφέρονται να προστατέψουν τα budget τους γιατί να νοιαστούν οι διαφημιστές;».
Θεόδωρος Λουλούδης, Εκδότης/Διευθύνων Σύμβουλος, Εφημερίδα Πελοπόννησος

«ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»
«Ο περιφερειακός Τύπος τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί μία πολυεπίπεδη κρίση, που δεν περιορίζεται στην οικονομική ύφεση, αλλά περιλαμβάνει τόσο την εξέλιξη της σχέσης της ενημέρωσης με την τεχνολογία, όσο και μια σειρά από κυβερνητικά μέτρα που στερούν πόρους από τα περιφερειακά μέσα, σηματοδοτώντας μία στάση αδιαφορίας, αν όχι απαξίωσης προς τα παραδοσιακά Μέσα Ενημέρωσης της ελληνικής Περιφέρειας. Μάλιστα, η κυβέρνηση με τις πολιτικές επιλογές της αυξάνει τα κόστη, δημιουργώντας έτσι ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που οδηγεί τις επιχειρήσεις Τύπου σε αφανισμό.

Ωστόσο, ο περιφερειακός Τύπος έχει καταφέρει να διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τις τοπικές κοινωνίες, όχι σαν είδος μουσειακό, αλλά ως ένας διαχρονικός παράγοντας ενημέρωσης και παρέμβασης για όσα απασχολούν τους πολίτες εκτός της πρωτεύουσας. Με το σκεπτικό αυτό, στόχος και διεκδίκησή μας δεν είναι μία επιδοματική λογική παράτασης ζωής για τις περιφερειακές εφημερίδες, αλλά η ουσιαστική και στοχευμένη υποστήριξη, ώστε ο περιφερειακός Τύπος, μέσα από βιώσιμες εκδοτικές επιχειρήσεις να καταφέρει να μετεξελιχθεί, να αναβαθμίσει την ποιοτική ενημέρωση και να ανακεφαλαιοποιήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Η διαβούλευση αυτή λοιπόν, που μέχρι τώρα στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει, είναι ανάγκη να διεξαχθεί σε αυτή τη βάση και με απώτερο στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση. Το πακέτο των προτάσεων που καταρτίσαμε για τη στήριξη και αναβάθμιση του περιφερειακού Τύπου δεν βασίζεται στην λογική «μενού», απ’ όπου η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει ποια μέτρα θέλει να υιοθετήσει, αλλά αποτελεί μία βάση συζήτησης, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Στη λογική αυτή άλλωστε, διαμορφώνουμε και την πρόταση λειτουργίας ενός οργάνου επιμελητηριακής λογικής για τον περιφερειακό Τύπο, καθώς, μέσω της οχύρωσης και προστασίας του κοινωνικού αγαθού που επιτελούμε, που δεν είναι άλλο από την αξιόπιστη ενημέρωση και στήριξη της Δημοκρατίας, ο περιφερειακός Τύπος θα καταφέρει να συνεχίσει να υπηρετεί το ρόλο του για τις τοπικές κοινωνίες».
Eλένη Διαφωνίδου, Γενική Γραμματέας, ΣΗΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: «ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ»
Στο πλαίσιο του Regional Media Forum που διοργάνωσε το Marketing Week το περασμένο φθινόπωρο διεξήχθη ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πάνελ, με θέμα «Tα Περιφερειακά και Τοπικά Μέσα στην Ελλάδα σήμερα: Προκλήσεις και ευκαιρίες, θεωρία & πράξη». Το πάνελ συντόνισε η Ξένια Κούρτογλου, Founder & Managing Partner της Focus/Bari, ενώ σε αυτό συμμετείχαν οι: Σπύρος Καμπιώτης, Α’ Αντιπρόεδρος,  Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (Ε.Ε.Τ.Ε.Π.), Αντώνης Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ), Λεωνίδας Βαρουξής, Πρώην Πρόεδρος ΣΗΠΕ, Πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφερειακών Καναλιών, Εκδότης/Διευθυντής, εφημερίδα «Πατρίς» Πύργου, Κώστας Σταματάκης, Μέλος ΔΣ, ΣΔΕ / Chief Marketing & Customer Officer, Dixons/Κωτσόβολος, και Θεόφιλος Κωτσίδης, Media & Digital Strategist, Founder Oyster Media.

Το πάνελ εξέτασε το γιατί τα ΜΜΕ της περιφέρειας δεν απολαμβάνουν το μερίδιο της διαφημιστικής πίτας που δικαιούνται, καταλήγοντας στις εξής τρεις προτάσεις:
α.
 Χρειάζεται να υπάρχουν συστηματικές έρευνες ακροαματικότητας, τηλεθέασης και αναγνωσιμότητας των Μέσων της Περιφέρειας, ώστε να μπορεί η διαφημιστική αγορά να επιλέγει τα εκάστοτε κατάλληλα Μέσα για τις καμπάνιες της και να βασίζει/τεκμηριώνει τις επιλογές της.
β. Χρειάζεται βελτίωση του περιεχομένου των Μέσων της Περιφέρειας, παρουσίαση και τεκμηρίωση των τοπικών αποκλειστικοτήτων και του τοπικού ρόλου τους, με παράλληλη αξιοποίηση των digital & social media για τη διάχυση των δραστηριοτήτων τους και τη μαζική τους επικοινωνία, ώστε όλοι να γνωρίζουν με εύκολο, σύγχρονο και εύληπτο τρόπο τις δράσεις και τις δυνατότητες που προσφέρουν ως διαφημιστικά οχήματα.
γ. Χρειάζεται μια μίνιμουμ οργάνωση ανταπόκρισης και επικοινωνίας, καθώς και στελέχη που να μπορούν να συνομιλήσουν με τη διαφημιστική αγορά «στην ίδια γλώσσα».
Το Regional Media Forum διεξήχθη στο πλαίσιο των Regional Media Awards 2017 του Marketing Week, διοργάνωση που θα διεξαχθεί για 3η χρονιά και ιδιαίτερα αναβαθμισμένη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. (www.regionalmediaawards.gr)

ΕΙΠΑΝ:
«Τα στελέχη των διαφημιζομένων και των διαφημιστών “τα έχουν παρατήσει”, δεν διαβάζουν έρευνες, δεν γνωρίζουν τον υφιστάμενο χάρτη των Media και το επιστημονικό Media planning αποτελεί μόνο βιβλιογραφική αναφορά».
Θεόδωρος Λουλούδης, Εκδότης/Διευθύνων Σύμβουλος, Εφημερίδα Πελοπόννησος

«Διαμορφώνουμε την πρόταση λειτουργίας ενός οργάνου επιμελητηριακής λογικής για τον περιφερειακό Τύπο, καθώς, μέσω της οχύρωσης και προστασίας του κοινωνικού αγαθού που επιτελούμε, ο τελευταίος θα καταφέρει να συνεχίσει να υπηρετεί το ρόλο του για τις τοπικές κοινωνίες».
Eλένη Διαφωνίδου, Γενική Γραμματέας, ΣΗΠΕ