Με σκοπό την προώθηση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό

Στα πλαίσια της συνεργασίας, συμφωνήθηκε η παρουσία διεθνούς αποστολής, καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, 10 ατόμων, ιδιοκτητών αλυσίδων εστιατορίων, supermarket και αντιπροσωπειών, που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της λιανικής αγοράς και των supermarket, καθώς και στην υπερχονδρική. Επιχειρηματίες και επαγγελματίες του κλάδου, από τις μεγάλες αγορές τροφίμων και ποτών της βόρειας, δυτικής και κεντρικής Ευρώπης θα δώσουν στους έλληνες εκθέτες την ευκαιρία να προωθήσουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό με σύναψη Β2Β συμφωνιών, εμπορικών και προμηθευτικών συνεργασιών.