Οι δεσμεύσεις της Ελλάδας για τις δραστικές αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου, οριοθετούν το πεδίο στο οποίο καλούνται να συναντηθούν οι απόψεις των εμπλεκομένων, στο σύνολο των δραστηριοτήτων που διέπει τις σχέσεις του κράτους με τις επιχειρήσεις, την αγορά, τη βιομηχανία, τους νέους. Εκεί, θα ακουστούν απόψεις και προτάσεις, θα παρουσιαστούν αριθμητικά και ερευνητικά δεδομένα, θα αναλυθούν στοιχεία, θα αναδειχθούν οι επιδράσεις των προτεινόμενων αλλαγών, θα στοιχειοθετηθούν αντιπροτάσεις, θα δημιουργηθούν συμμαχίες, θα ασκηθούν πιέσεις, θα μπουν στη μάχη τα κατάλληλα εργαλεία επιρροής.

Ο πλούτος των επιχειρήσεων, η ευημερία των πολιτών, η ανάπτυξη της χώρας, ο θεσμικός εκσυγχρονισμός και η γεωπολιτική ενδυνάμωση συναρτάται από την επιτυχημένη εφαρμογή των δεσμεύσεων,  των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών. Δηλαδή, από την επιτυχία στη διαμόρφωση νέων κανόνων στο ασφαλιστικό, το φορολογικό και τις εργασιακές σχέσεις, έως το καθεστώς πώλησης των μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων και πολλά άλλα. Το νέο μείγμα κανόνων και η νέα ισορροπία θα καθορίσει το τοπίο της αγοράς, την ελκυστικότητα σε επενδύσεις, τις επιχειρηματικές αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα. Ο τρόπος που θα δράσουν και θα τοποθετηθούν όσοι εκπροσωπούν τις εταιρικές και δημόσιες υποθέσεις, όσοι εκφράζουν και υποστηρίζουν απόψεις και θέσεις κλάδων της αγοράς, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο του νέου κανονιστικού πλαισίου. Η συζήτηση για τον παρεμβατικό ρόλο των public affairs έχει ξεκινήσει.

Στο πλαίσιο αυτό, όλοι όσοι εκφράζουν και υποστηρίζουν απόψεις και θέσεις κλάδων της αγοράς θα βρεθούν στο τραπέζι, αλλά και «πίσω από τις κουρτίνες», στα κέντρα λήψης αποφάσεων για διαπραγμάτευση και συνεννόηση, προς όφελος των shareholders. Ωστόσο, η πραγματικότητα φέρνει σήμερα όλους τους stakeholders μπροστά σε μια σειρά ερωτημάτων που αφορούν στη διεξαγωγή του διαλόγου αυτού στη σύγχρονη εποχή: Ποια  είναι η επιτυχημένη πρακτική εκπροσώπησης και επιρροής στα κέντρα λήψης αποφάσεων, σε Ελλάδα και Ευρώπη; Ποια είναι τα ειδικά εργαλεία επικοινωνίας; Ποιές δεξιότητες περιλαμβάνει η «dream team» των Public Affairs; Πώς σκέφτονται και αποφασίζουν σε Βρυξέλλες, ΗΠΑ, Αθήνα; Ποιό είναι το μοντέλο διαβούλευσης και συνεργασίας με τους θεσμικούς εταίρους; Μπορούν οι «μικροί» να εκπροσωπηθούν με επιτυχία στις Βρυξέλλες;

Τα παραπάνω αποτελούν μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντηθούν στο 1ο Public Affairs Forum, που διοργανώνει το Marketing Week στις 15 Απριλίου στην Αθήνα.

Ενημερωθείτε στο www.publicaffairs.gr.