Τον ραδιοφωνικό σταθμό Music 89,2 εξαγόρασε ο όμιλος Πολίτη, ιδιοκτήτης των ραδιοφωνικών σταθμών Sfera 102,2 και Μουσικός 98,6, από τον όμιλο Ρέστη. Ο όμιλος Πολίτη καλύπτει, με τον Music 89,2, και την περιοχή της ξένης mainstream μουσικής, συμπληρώνοντας το portfolio των ραδιοφωνικών σταθμών του. Η απόκτηση του Music 89,2 σηματοδοτεί την ισχυροποίηση της παρουσίας του στην ελληνική αγορά, στηρίζει την ανάπτυξη και θέτει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των άμεσων και μακροπρόθεσμων στόχων του, μέσα από την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων.