Η Geocycle Hellas του ομίλου Ηρακλής υλοποίησε από κοινού με το Κέντρο Διανομής της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Ρίο περιβαλλοντική δράση για την προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος.

Ένωσαν τις δυνάμεις τους με την ομάδα δυτών «We Dive We Clean», με στόχο τον καθαρισμό του βυθού του λιμανιού στο Ρίο, την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και την ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας των ελληνικών θαλασσών. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου οι εθελοντές δύτες κατάφεραν να ανασύρουν από τον βυθό του λιμανιού στο Ρίο πάνω από 150 κιλά απορρίμματα.