Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών στελέχωσης και λειτουργίας του Τηλεφωνικού Κέντρου Πληροφόρησης Κοινού του ΟΑΣΑ (11185) και την ανάθεση υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πελατών σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).

Μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει τη συγκοινωνιακή πληροφόρηση στο επιβατικό κοινό που θέλει να μετακινηθεί με όλα τα μέσα των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή της πρωτεύουσας κατά το βέλτιστο τρόπο, την ενημέρωση και βασική πληροφόρηση για θέματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, την εξυπηρέτηση πελατών (τηλεφωνική, ηλεκτρονική και αυτοπρόσωπη) και την ενημέρωση του επιβατικού κοινού σε προωθητικές ενέργειες σχετικά με θέματα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου/ κάρτας.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 14/03/2022.