Ο Νίκος Πλεύρης ορίστηκε νέος Διευθυντής Δικτύου της Vodafone Ελλάδας, αντικαθιστώντας τον Nic Tuca Vilceanu, ο οποίος αναλαμβάνει Διευθυντής Δικτύου της Vodafone Ρουμανίας.

O Ν. Πλεύρης εντάχθηκε στη Vodafone το 1996 και απασχολήθηκε σε σημαντικούς ρόλους στη Διεύθυνση Δικτύου. Το 2014, ορίστηκε Διευθυντής του Τμήματος Μετάδοσης και Μεταφοράς και Εκπρόσωπος του Network Strategy Engineering του ομίλου Vodafone στην Ελλάδα.