Στον όμιλο Τιτάν εντάσσεται ο Marcel Constantin Cobuz, μετά από απόφαση το Διοικητικού Συμβουλίου της Tιτάν Cement International, κατά τη συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2022 και έπειτα από διαβούλευση και συνεργασία με την οικογένεια των βασικών μετόχων.

Συγκεκριμένα, ο Marcel Constantin Cobuz εντάσσεται στον Τιτάνα από 1ης Ιουλίου 2022 ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ομίλου και από 15 Οκτωβρίου 2022 ως Πρόεδρος της Επιτροπής, διαδεχόμενος τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο.

Επιπλέον, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος θα διαδεχθεί τον Τάκη Αράπογλου στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2023. Με γαλλική και ρουμάνικη υπηκοότητα, ο Marcel Cobuz διαθέτει μακροχρόνια και διεθνή εμπειρία πλέον των 20 ετών στη βιομηχανία των κατασκευαστικών και δομικών υλικών, σε ηγετικούς ρόλους που συνδέονται με την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε Lafarge και Holcim.