Ο Κων. Λαμπρινόπουλος θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου 2010. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Management ιδρύθηκε το 1950 με την ονομασία CECIOS – The European Management Council  και αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό ανεξάρτητο Οργανισμό των Management Associations της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Σήμερα Μέλη του European Management Association  προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ιταλία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Μάλτα, την Ελλάδα και το Ισραήλ.

Κύριος σκοπός της είναι η σωστή εφαρμογή των αρχών του Management και του Leadership στις Ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη διασπορά νέων ιδεών του Management και τις διακρατικές έρευνες σε σχετικά θέματα. Η εκλογή του Κων. Λαμπρινόπουλου έγινε σε μια σημαντική στιγμή για την ιστορία της Ομοσπονδίας, καθώς το 2010 εορτάζει την 60η επέτειο από την ίδρυσή της.