Είμαι βέβαιος ότι κάποιοι θα διαλέξουν μεταξύ χαρακτηριστικών όπως η ικανότητα επικοινωνίας, ο ενθουσιασμός, το πάθος, η ηγεσία και η ομαδικότητα. Θα πουν ότι το ιδανικό στέλεχος Μάρκετινγκ πρέπει να μπορεί να συνεργάζεται και να εμπνέει, από την ομάδα του και τους εργαζόμενους σε άλλα τμήματα της επιχείρησης, μέχρι τους καταναλωτές και την κοινωνία. Να κινητοποιεί και να δημιουργεί ενθουσιασμό σε σχέση π.χ. με τους στόχους του ή τα brands που διαχειρίζεται.

Κάποιοι άλλοι θα διάλεγαν τη δημιουργικότητα. Θα πουν ότι για να ξεχωρίσει ένα brand, ένα πλάνο μάρκετινγκ, μια καμπάνια, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα. Δεν αντιλέγω, η δημιουργικότητα είναι πολύ χρήσιμη. Όμως κι αυτή απαιτεί προηγουμένως ξεκάθαρο προσδιορισμό του ζητούμενου, του στόχου, του brand, κ.ο.κ., αλλιώς καταντά έννοια κενή περιεχομένου. Αφήστε που υπάρχουν και πλήθος άλλων επαγγελματιών στον ευρύτερο χώρο του μάρκετινγκ που μπορούν να καλύψουν μια πιθανή αδυναμία του στελέχους σας σε θέματα δημιουργικότητας.

Άρα το πρώτο μέλημα του marketer είναι να μπορεί να θέτει στόχους. Όχι γενικά οποιουσδήποτε στόχους, αλλά τους βέλτιστους. Ποιο θα πρέπει να είναι το όραμα της μάρκας και ποιος ο λόγος ύπαρξής της; Σε ποιο τμήμα της αγοράς θα στοχεύσει; Σε ποιους ανταγωνιστές της θα επιτεθεί; Ποια θα πρέπει να είναι η πρότασή της προς τον συγκεκριμένο καταναλωτή; Ποιες ανάγκες του θα πρέπει να καλύψει; Ποια σχέση θα πρέπει να χτίσει μαζί του; Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της σε σχέση με τις άλλες μάρκες της εταιρείας; Και ποια όπλα έχει για να πετύχει τους στόχους, πώς θα τα παρατάξει, πώς θα τα χρησιμοποιήσει πιο αποτελεσματικά;

Για να μπορεί λοιπόν ο marketer να τα κάνει όλα αυτά, θα πρέπει να έχει ένα πολύτιμο χάρισμα: Να μπορεί να αναλύει και να συνθέτει. Να είναι σε συνεχή εγρήγορση, να ερευνά, να ανακαλύπτει και να μεταφράζει. Να διακρίνει, να κατανοεί, να συγκρίνει, να προκρίνει. Να συνδυάζει, να συμπεραίνει, να επιλέγει, να στοχοθετεί. Και μετά να προγραμματίζει, να παρατάσσει τα όπλα του, να δρα, να δημιουργεί. Κι ενώ το χάρισμα της ανάλυσης και σύνθεσης φαίνεται να ξεκινά ως μια διανοητική και συναισθηματική διαδικασία, με το πέρασμα του χρόνου εξελίσσεται σε κάτι ακόμα πιο πολύτιμο: Γίνεται ένστικτο. Αυτό το ένστικτο, είναι το ένα, πιο σημαντικό, χαρακτηριστικό που έχουν οι καλύτεροι marketers που έχω γνωρίσει.