Ο Γρηγόρης αναδείχθηκε Great Place to Work, ξεχωρίζοντας για την κουλτούρα συμπερίληψης, την εντιμότητα της διοίκησης και το αίσθημα υπερηφάνειας των εργαζόμενών του.

Η διάκριση προέκυψε από τις απαντήσεις που έδωσαν οι εργαζόμενοι του Γρηγόρη σε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο Trust Index, από το οποίο προέκυψε πως κρίνουν ότι χαίρουν ίσης μεταχείρισης ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και το φύλο τους.

Επιπλέον, το 98% των εργαζομένων αξιολόγησε τη Διοίκηση ως έντιμη και ηθική στις πρακτικές που υιοθετεί, το 95% θεωρεί ότι τα κεντρικά γραφεία συνεισφέρουν στο καλό εργασιακό κλίμα, το 92% είναι υπερήφανοι που εργάζονται στο Γρηγόρη και το 91% αισθάνονται ότι κάνουν τη διαφορά.