Ο Δήμος Μυτιλήνης προχωρά στη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού, άνω των ορίων διαγωνισμού για την γενική υπηρεσία του υποέργου 1: «Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής».

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», και έχει προϋπολογισμό 347.560 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αφορά στην υλοποίηση εργασιών συλλογής, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών για την ψηφιακή προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Λέσβου, αλλά και των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.