Στον «αέρα» βρίσκεται, εδώ και λίγες ημέρες, το ανανεωμένο εκπαιδευτικό portal του Χρυσού Οδηγού για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, adsolutions.xo.gr. Το portal διαθέτει, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, φρέσκο look and feel και εμπλουτισμένο περιεχόμενο, με στόχο να διευκολύνει τον σύγχρονο επαγγελματία να έχει πιο στοχευμένη πληροφόρηση για τις λύσεις του Χρυσού Οδηγού προς τις επιχειρήσεις και να ενημερωθεί για θέματα digital marketing, μέσα από την αρθρογραφία του blog του. Επίσης, περιλαμβάνει εξειδικευμένες ενότητες ανά βασικούς επαγγελματικούς κλάδους, έρευνες και marketing tips για τον κλάδο του και τη δυνατότητα πληροφόρησης για τις υπηρεσίες του. Σχεδιάστηκε δε βάσει των βέλτιστων πρακτικών για την εμπειρία του χρήστη και του mobile first design.