Με αφορμή το νόμο 4706/2020 που ρυθμίζει ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης εισηγμένων εταιρειών, η RSM Greece εκπόνησε την έρευνα «The RSM Board Diversity Survey», η οποία εξετάζει το ζήτημα της πολυμορφίας των διοικητικών συμβουλίων τους. Τα ευρήματα δείχνουν ότι θα χρειαστούν προσαρμογές και προϊδεάζουν για σημαντικές προκλήσεις.

Τα κριτήρια πολυμορφίας που εξετάστηκαν είναι μεταξύ άλλων το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα, οι οικογενειακές σχέσεις μεταξύ των μελών, οι δεξιότητες, το ακαδημαϊκό επίπεδο και γενικότερα η ανεξαρτησία. Ο νέος νόμος τίθεται σε εφαρμογή από τις 17 Ιουλίου και είναι ξεκάθαρο ότι θα απαιτήσει προσαρμογή στην πολιτική καταλληλότητας κάθε εταιρείας, η οποία θα πρέπει να είναι επαρκώς δομημένη, στοχευμένη και προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Το πιο δύσκολο σημείο είναι η διαμόρφωση μιας κουλτούρας συμπερίληψης (inclusion) που θα επιτρέψει σε κάθε μέλος ξεχωριστά, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες κ.λπ. να αντιμετωπίζεται ως ισότιμο μέλος της ομάδας, να έχει φωνή και να μπορεί έμπρακτα να συνεισφέρει τις σκέψεις του χωρίς περιορισμούς. Η αρχή αυτής της προσπάθειας πρέπει να γίνει από τα ίδια τα διοικητικά συμβούλια, τα μέλη των οποίων πρέπει να ενθαρρύνουν με το παράδειγμά τους και τον υπόλοιπο οργανισμό ούτως ώστε να κάνουν «set the tone at the top».

Ο ρόλος του Προέδρου και του CEO έχει καταλυτική σημασία ώστε να ενσωματώσουν τα δ.σ. τις αρχές της πολυμορφίας και της συμπερίληψης στην εταιρική στρατηγική και κουλτούρα, επισημαίνεται σε ανακοίνωση της RSM Greece. Σύμφωνα με την έρευνα, τα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών, αυτή τη στιγμή εκπροσωπούνται από 200 περίπου γυναίκες, που αποτελούν το 16% του συνόλου των μελών – ήτοι αναλογία γυναικών:ανδρών 1:5 -, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 34%. Πιο συγκεκριμένα, το 64% των εταιρειών της έρευνας έχουν μία ή καμία γυναίκα στο δ. σ., με 50 από αυτές να μην εκπροσωπούνται καθόλου από γυναίκες.

Εφόσον επιθυμούν οι εταιρείες να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (25% ελάχιστη εκπροσώπηση), απαιτείται να οριστούν συνολικά 92 τουλάχιστον γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, αντικαθιστώντας τον αντίστοιχο αριθμό ανδρών. Έχει ενδιαφέρον εδώ να δει κανείς ότι ο κλάδος με την μεγαλύτερη εκπροσώπηση γυναικών είναι αυτός των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών και ακολουθούν οι κλάδοι της τεχνολογίας, των τραπεζών, των μέσων επικοινωνίας και των ακινήτων, με αναλογία 1 γυναίκα ανά 4 άνδρες.

Προκύπτει δε ότι εταιρείες με τζίρους έως 100 εκατ. ευρώ έχουν μεγαλύτερη εκπροσώπηση στα διοικητικά τους συμβούλια από γυναίκες αναλογικά, σε σχέση με άνδρες. Είναι αξιοσημείωτο ότι η εκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτατες θέσεις στα διοικητικά συμβούλια (π.χ. Προέδρου, Αντιπροέδρου ή CEO ή συνδυασμού αυτών) είναι μόλις 12%.

Ως προς την ηλικία τώρα των μελών διοικητικών συμβουλίων, η έρευνα διαπίστωσε ότι μόλις το 21% των μελών είναι ηλικίας κάτω των 50. Μόνο 49 μέλη (4% του συνόλου) είναι ηλικίας κάτω των 40 και απασχολούνται σε 35 εταιρείες. Δηλαδή μόλις μία στις πέντε εταιρείες έχει ένα μέλος κάτω των 40 ετών. Αντίθετα το 65% των μελών είναι ηλικίας 50 – 70, ενώ το 14% των μελών (159 μέλη) είναι άνω των 70. Οι κλάδοι της υγείας, των υποδομών, τηλεπικοινωνιών και καταναλωτικών προϊόντων έχουν τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση μελών κάτω των 50 ετών.

Εξετάζοντας το αντικείμενο σπουδών και τις θέσεις ευθύνης των μελών διοικητικών συμβουλίων η έρευνα διαπίστωσε ότι το 64% των μελών έχει ειδίκευση στα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων, 11% κατέχει εμπειρία στον τομέα της παραγωγής και 7% με 8% στον τομέα των πωλήσεων ή την παροχή νομικών συμβουλών. Μέλη με εξειδικευμένες δεξιότητες σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, πληροφορικής, βιώσιμης ανάπτυξης έχουν σχεδόν μηδενική παρουσία στα διοικητικά συμβούλια κι αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Η έρευνα έγινε σε 160 εταιρείες, στα δ.σ. των οποίων συμμετέχουν 1250 στελέχη.