Παράλληλα, βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση διαφύλαξης της σχετικότητας του αντικειμένου τους και υπεράσπισης του ζωτικού τους χώρου. Οι μαζικές αλλαγές που έχουν συντελεσθεί, απαιτούν κατανόηση του νέου περιβάλλοντος, νέα εργαλεία και καινούργιες δεξιότητες. Κατά πόσον το «παιχνίδι» της Εταιρικής Επικοινωνίας, έχει αλλάξει πλέον οριστικά;

Δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει το εύρημα πρόσφατης διεθνούς μελέτης των εταιρειών Spencer Stuart και Weber Shandwick, που λέει ότι σήμερα, το 73% των Chief Communication Officers (CCOs) παγκοσμίως, αυξάνουν τις προσλήψεις ειδικών στο digital περιβάλλον. Οι ίδιοι αναφέρουν επίσης ότι σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, καλλιεργούν στενότερες σχέσεις με χρήστες του twitter και bloggers με μεγάλο βαθμό επιρροής (55%). Τα επόμενα χρόνια, τα social media αναμένεται από μόνα τους να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη δουλειά των CCOs. Η συντριπτική πλειοψηφία τους (91%) αναμένει να αυξηθεί η σημασία των social media περισσότερο από κάθε άλλο τομέα επικοινωνίας υπό την ευθύνη τους.

«Η εταιρική επικοινωνία βρίσκεται σταθερά σε κατάσταση εξέλιξης, όσο η αύξηση social επικοινωνίας συνεχίζει να αλλάζει το τοπίο», αναφέρει σχετικά ο G. Jamison της Spencer Stuart. «Σε κάποιες περιπτώσεις, οι “corporate ομάδες” κατευθύνουν τις αλλαγές, την ώρα που άλλες αγωνίζονται για να ακολουθήσουν. Η έρευνα δείχνει ότι οι CCOs εργάζονται σκληρά για να εφοδιαστούν με τα σωστά εργαλεία και τους κατάλληλους ανθρώπους που θα τους βοηθήσουν στην πλοήγησή τους σε αυτόν τον κόσμο που διαρκώς αλλάζει και να διατηρήσουν την άνεση να κινούνται σε social επίπεδο».

Ίσως και πιο ενδιαφέρον ακόμη απ’ όλα αυτά, είναι το εύρημα που κάνει λόγο για σημαντική αύξηση του αριθμού των CCOs σε παγκόσμιο επίπεδο (35% σε σχέση με το 2012), που αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη και επίβλεψη στο κομμάτι του Marketing. «Η ευρύτερη σύγκλιση του Marketing και της επικοινωνίας καθοδηγείται κυρίως από την διαρκώς αυξανόμενη αδιαίρετη σχέση της corporate και της brand φήμης», αναφέρει σχετικά η L. Gaines-Ross της Weber Shandwick.

Τα παραπάνω δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας: Όταν μιλάμε σήμερα για Εταιρική Επικοινωνία, μιλάμε για ένα εντελώς νέο «παιχνίδι», με καινούργιους κανόνες. Όσοι αντιληφθούν έγκαιρα τη νέα αυτή πραγματικότητα, ανταποκριθούν στις προκλήσεις και αναζητήσουν τις κατάλληλες απαντήσεις, θα έχουν σίγουρα το πολύτιμο προβάδισμα…