Στην PR Bizz ανέθεσε η Yuppi Camp, κατασκήνωση με έδρα τη Χαλκιδική, τη στρατηγική και 360ο επικοινωνία του brand. Η νέα συνεργασία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, αφορά την παρουσία του Camp τόσο στα οnline Μέσα, με την αξιοποίηση influencers σε Facebook, Instagram, TikTok, όσο και στα παραδοσιακά.

Η καμπάνια στοχεύει στο να κάνει όσο το δυνατό μεγαλύτερο και αποτελεσματικότερο reach και engagement στο κοινό-στόχο και να εδραιωθεί το Yuppi Camp ως top of the mind επιλογή, με ιδιαίτερη έμφαση πρωτίστως, στην υγεία και ασφάλεια των παιδιών. Η Yuppi Camp βρίσκεται στη Κρυοπηγή Χαλκιδικής.

Τα στελέχη της αναπτύσσουν και εφαρμόζουν ειδικά μελετημένα προγράμματα δράσης, παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης και καλλιεργούν τις σωματικές, νοητικές και συναισθηματικές δεξιότητες των κατασκηνωτών.