Δημιούργησε την ταυτότητα της Parallax Shipbrokers
H Parallax Shipbrokers ανέθεσε εξ ολοκλήρου στη The Brand Team τον σχεδιασμό της εταιρικής της ταυτότητας.

Η The Βrand Τeam ανέπτυξε την ταυτότητα εστιάζοντας στο όνομα της εταιρείας. Με τον όρο παράλλαξη στην ακτοπλοΐα, χαρακτηρίζεται η θέση ενός αντικειμένου όπου η διόπτευσή του είναι 90 μοίρες (δεξιά ή αριστερά), δηλαδή το αντικείμενο βρίσκεται προς το εγκάρσιο του πλοίου. Με βάση την οπτική απόδοση της έννοιας «παράλλαξης» και χρησιμοποιώντας την απόχρωση του ελληνικού μπλε, η The Βrand Τeam μετέτρεψε το τελευταίο γράμμα X της λέξης parallax σε πλώρη καραβιού που διασχίζει τα κύματα. Την Parallax Shipbrokers ίδρυσε ο Δημήτρης Ιωάννου, με τεράστια εμπειρία και έπειτα από χρόνια εργασίας σε μεγάλες πολυεθνικές του χώρου.