Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την προώθηση ένταξης της ψωρίασης στην κατηγορία των δυσίατων νοσημάτων και τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής των ασθενών στο κόστος θεραπείας από 25% σε 10%. Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας δεσμεύτηκε για την άμεση εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και των μητρώων ασθενών.