Η Ευρωπαϊκή Πίστη, επενδύοντας στη δια βίου μάθηση των ανθρώπων της, συνεχίζει να αναπτύσσει εκπαιδευτικά μαθήματα και σεμινάρια μέσω της ειδικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ilearn³ που έχει δημιουργήσει, τα οποία ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες του Δικτύου Πωλήσεων και των εργαζομένων της. Η εταιρεία δημιουργεί πλέον έναν νέο κύκλο εκπαιδεύσεων για το Δίκτυο Πωλήσεών της στην κατηγορία των «Soft Skills», με ονομασία «Ολοκληρωμένος Κύκλος στις Τεχνικές Πωλήσεων».