Οι Εκδόσεις Ι.Σιδέρης παρουσιάζουν το νέο βιβλίο «Στρατηγική διακυβέρνηση για την επόμενη ημέρα» από τους Γεώργιο Ι. Δουκίδη και Κλεοπάτρα Μπαρδάκη. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η ανάλυση των προβλημάτων και προκλήσεων που προκάλεσε η πανδημία σε βασικούς τομείς της επιχειρηματικής ζωής, στη δημόσια διακυβέρνηση και στην κοινωνική ζωή.

Με επίγνωση πως η μετά-Covid εποχή θα είναι διαφορετική, το βιβλίο προτείνει σειρά δράσεων, πρακτικών και στρατηγικών προς τις επιχειρήσεις και τους φορείς δημόσιας πολιτικής, που χρειάζεται να συνεργαστούν, ώστε να έλθει η ανάκαμψη από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Τα κεφάλαια κατανέμονται σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος αφορά στους βασικούς τομείς της οικονομίας, κοινωνίας, επιχειρηματικότητας και δημόσιας διοίκησης που επηρεάστηκαν από την πανδημία και το δεύτερο μέρος αφορά στις νέες πρακτικές, δράσεις και στρατηγικές που αναπτύχθηκαν για να συνεχισθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή στο πλαίσιο μιας νέας κανονικότητας.