Για την επικοινωνία της υπηρεσίας e-bill info

Το σποτ, μέσα από την εικόνα ενός απλού λογαριασμού που με τη βοήθεια της τεχνικής origami διπλώνει και παίρνει τη μορφή ενός φορητού υπολογιστή, προτρέπει τους πελάτες να δουν το λογαριασμό τους αλλιώς, δηλαδή να τον δουν και ηλεκτρονικά. Οι δυνατότητες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας «e-bill info», όπως η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στους λογαριασμούς του τελευταίου 12μήνου, η διαχείρισή τους, όπου κι αν βρίσκεται κανείς, αλλά και η ειδοποίηση έκδοσης του νέου λογαριασμού μέσω e-mail, έχουν στόχο την απλοποίηση της καθημερινότητας των πελατών της ΔΕΗ. Την παραγωγή του σποτ ανέλαβε η εταιρεία Foss Productions.