Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) προσκαλεί τους ενδιαφερομένους σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών Εξυπηρέτησης πελατών και Προώθησης προϊόντων σε Εποχικά Σημεία Πώλησης & Προώθησης της ΔΕΗ».

Η ομάδα έργου του αναδόχου καλείται να υποστηρίξει ρόλους και ευθύνες, που αφορούν τόσο στην προώθηση των νέων σύγχρονων/ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στην προσέγγιση του πελάτη με νέους τρόπους επικοινωνίας, κατά βάση με τη χρήση της τεχνολογίας, και όλα αυτά μέσα από μια διαφορετική στάση και κουλτούρα στον χώρο εργασίας (π.χ. εργασία σε κίνηση, εκπαίδευση πελατών στη χρήση της νέας τεχνολογίας κ.ά.).

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν σε εποχικά σημεία προώθησης των προϊόντων και της εικόνας της ΔΕΗ (Pop-up Stores) σε 2 μεγάλα Εμπορικά Κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Golden Hall & Mediterranean Cosmos) και σε 3 καταστήματα Ikea σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Κηφισός, Αεροδρόμιο και Θεσσαλονίκη). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 276.464 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τις 15/11/2021.