Η Action Global Communications, στο πλαίσιο του influencer Marketing, εντάσσει στο offering της το εργαλείο Campaygn, μέσω του οποίου έχει αποκτήσει πρόσβαση σε sophisticated στατιστικά και δεδομένα, ξεπερνώντας πολλές από τις προκλήσεις με τις οποίες συχνά έρχονται αντιμέτωποι οι marketeers. Παρέχοντας ακόμη πιο εξατομικευμένες και added-value υπηρεσίες για την επίτευξη των στόχων του κάθε πελάτη, μέσω της πλατφόρμας Campaygn, η εταιρεία έχει πλέον πρόσβαση στα πραγματικά δημογραφικά στοιχεία 1.000+ Ελλήνων και 5 εκατομμυρίων international micro, macro και mega influencers σε Instagram, TikTok, Facebook και YouTube.

Τα εν λόγω στοιχεία, μεταξύ άλλων, επιτρέπουν στην εξειδικευμένη ομάδα της Action Global Communications, την ανάλυση των followers του κάθε influencer, το ποσοστό αυθεντικών, ψεύτικων και ανενεργών προφίλ, καθώς και την απήχηση της κάθε ανάρτησης. Επιπλέον, μέσω αλγορίθμων, μπορεί να προβλέψει την απόδοση των influencers που έχουν επιλεχθεί, αλλά και να αναλύσει τις εκστρατείες του ανταγωνισμού.