Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης εταιρεία Συμμετοχών ΑΕΕ και με διακριτικό τίτλο «Thrace Plastics Co SA», ανακοινώνει την άμεση έναρξη και υλοποίηση έκτακτου επενδυτικού προγράμματος ύψους 10 εκατ. ευρώ, στον κλάδο της Συσκευασίας, που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής εταιρείας Πλαστικά Θράκης Pack ΑΒΕΕ.

Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με έμφαση στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της συγκεκριμένης θυγατρικής του ομίλου και ευρύτερα του κλάδου της Συσκευασίας, με τελικό σκοπό αφενός την αποτελεσματικότερη, αμεσότερη και πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών της ελληνικής αγοράς, και αφετέρου την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ομίλου.

Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να βρίσκονται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2024.