Την Πέμπτη 28 Μαρτίου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του CSR Hellas (Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) το οποίο προέκυψε έπειτα από την 21η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου.

Το νέο ΔΣ έχει ως εξής: Πρόεδρος-Αλεξάνδρα Πάλλη (ΕΒΕΑ), Αντιπρόεδροι- Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας (ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν) & Σταυρούλα Αγγελοπούλου (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ), Γενική Γραμματέας – Ιωάννα Σαπουντζή (Εθνική Τράπεζα ΑΕ), Ταμίας – Βασιλική Καραγιαννάκη (ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΜΑΕ), Μέλη – Αχιλλέας Ιωακειμίδης (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ), Ρόη Κωνσταντάρου (ΑΒΑΞ ΑΕ), Αναπληρωματικά Μέλη – Κατερίνα Κατσούλη (Grant Thornton AE), Κωνσταντίνα Γεωργακοπούλου (ΣΕΒ), Επαμεινώνδας Χάνδρος (Attica Group ΑΕΣ). Η Αλεξάνδρα Πάλλη ευχαρίστησε την απερχόμενη Πρόεδρο, Μαρία Αλεξίου, για το έργο της στην ανάπτυξη του Δικτύου και δήλωσε:

«Το CSR Hellas έχει ασχοληθεί συστηματικά με την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα και τη βιωσιμότητα, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις-μέλη του με τεχνογνωσία, εκπαίδευση και ενημέρωση στα θέματα αυτά αλλά και διευκολύνοντας τον διάλογο και τη διαβούλευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Σε μια νέα εποχή η οποία διαμορφώνει για τις εταιρείες, καινούργιες απαιτήσεις για δημοσίευση στοιχείων και δεδομένων που συνδέουν την επιχειρηματικότητα και τον τρόπο που αυτή ασκείται με τον αντίκτυπο για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία, το CSR Hellas οφείλει να αναπτύξει το έργο του, απαντώντας στις ανάγκες των μελών του με συλλογικές δράσεις και συνέργειες καινοτομίας, επικοινωνίας και εκπαίδευσης με τους συμ-μετόχους καθώς και εργαλεία στους τρεις άξονες της βιωσιμότητας (ESG), προσεγγίζοντας όλους τους κλάδους και τις επιχειρήσεις στη χώρα μας. Η εκπροσώπηση των ΜμΕ στο ΔΣ του CSR Hellas εκ μέρους του ΕΒΕΑ τα τελευταία 15 χρόνια αποτελεί για μένα ξεχωριστή τιμή και πρόκληση που μας καλεί να εστιάσουμε στη δική τους συμμετοχή στη βιώσιμη ανάπτυξη με επίκεντρο την επίτευξη διαμόρφωσης υπεύθυνης αλυσίδας αξίας».