Με αφορμή τις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το GDPR και με την αγορά να προσαρμόζεται είτε προχωρώντας σε μεγάλες και κοστοβόρες υλοποιήσεις, είτε βρίσκοντας έξυπνες και βιώσιμες λύσεις, η Sleed παρουσιάζει την υπηρεσία του Facebook Capi Gateway.

Η νέα αυτή υπηρεσία καταφέρνει να λύσει το πρόβλημα των χαμένων δεδομένων επισκεψιμότητας και να αυξήσει τις αποδόσεις του επενδεδυμένου media spend στο Facebook. Συγκεκριμένα, με την καθοδήγηση της Meta, η Sleed παρέχει τη νέα υπηρεσία, το CAPI Gateway, το οποίο στοχεύει στην καλύτερη καταγραφή δεδομένων επισκεψιμότητας, με αποτέλεσμα σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών marketing έως και 20% στα βασικά metrics.

Αυτό που το διαφοροποιεί είναι η μηδενική ανάγκη για development υλοποιήσεις, καθώς μέσα σε μία έως και τέσσερις ώρες η καταγραφή ξεκινά και η συνεργαζόμενη εταιρεία έχει καταφέρει να αποκτήσει ξανά όλα τα οφέλη του tracking & targeting και να ανέβει άμεσα η αποδοτικότητα των marketing ενεργειών. «Στο συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα του σωστού tracking, υπάρχει πλέον συνολική λύση», δήλωσε ο Δημήτρης Μπόχτης, Growth and Innovation Manager της Sleed.