Η Αία Relate δημιούργησε νέο τμήμα που εξειδικεύεται στη στρατηγική και την επικοινωνία sustainable development, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες των εταιρειών για οργανωμένα προγράμματα ανάπτυξης και ανάδειξης του συνολικού εταιρικού τους αποτυπώματος με σύγχρονα πρότυπα και σύμφωνα με τα κριτήρια ESG.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, market και sector analysis, maturity assessment, internal training, tailor-made πλάνο engagement εσωτερικών και εξωτερικών stakeholders, sustainability restructuring consultation, σχεδιασμό και υποστήριξη υλοποίησης δράσεων κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, κατάρτιση και σχεδιασμό integrated sustainability reports.

Παράλληλα, η Αία Relate προχώρησε σε συνεργασία με την Grant Thornton για τη δημιουργία του ESG & Sustainability Transformation Toolkit, ενός εργαλείου για την παροχή 360ο υπηρεσιών συμβουλευτικής και επικοινωνίας σε όλο το φάσμα του assessment, training, action planning και reporting. Επικεφαλής του νέου Τμήματος αναλαμβάνει η Σοφία Τσιτσώνη, Strategy Director της εταιρείας.