Η φαρμακευτική εταιρεία Target Pharma Healthcare με τα επιστημονικά προϊόντα των δερμοκαλλυντικών σειρών Hydrovit, Biotrin, Vitafresh, προχώρησε σε συνεργασία με τη Ristart, η οποία θα δημιουργήσει και θα διατηρεί μια ισχυρή διαδικτυακή παρουσία για την Target Pharma.

Η Ristart αναλαμβάνει τη συνολική προβολή των τριών brands μέσω ενεργειών στα social media channels Facebook, TikTok, Instagram, YouΤube και την προώθηση των προϊόντων ΜΗΣΥΦΑ, σε στοχευμένα τμήματα της αγοράς, μέσω της Google.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την πραγματοποίηση έρευνας για τις προτιμήσεις του κοινού και ανακάλυψη υφιστάμενων τάσεων, τη δημιουργία ελκυστικού περιεχομένου κείμενου, φωτογραφιών και βίντεο, branded περιεχομένου, και τον σχεδιασμό αναρτήσεων για τη διατήρηση της περιέργειας των αναγνωστών και τη δημιουργία «θορύβου» γύρω από τα προϊόντα, μέσω προϊοντικών διαφημίσεων.

Η ανακοίνωση της συνεργασίας έρχεται σε μια χρονική στιγμή ανάγκης αλληλεπίδρασης των brands με τους πελάτες τους σε προσωπικό επίπεδο σε όλα τα κανάλια, και καλλιέργειας υποστηρικτικής κοινότητας για τα προϊόντα των brands.