Στην Outstand Communications ανέθεσε η Foreo τη διαχείριση της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων του brand, κατόπιν κλειστού spec. Συγκεκριμένα, η Outstand αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών Γραφείου Τύπου και τις σχέσεις με Μedia. Παράλληλα, είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής του brand στην ελληνική αγορά, καθώς και την προώθηση και δημιουργική επικοινωνία των νέων λανσαρισμάτων. Κύριος στόχος της συνεργασίας είναι να συστηθεί το σουηδικό Beauty Tech brand στο ελληνικό κοινό και να προσεγγισθούν τα κατάλληλα κοινά, αυξάνοντας ταυτόχρονα το brand awareness και τις πωλήσεις.

Τα σημεία που ξεχωρίζουν είναι:

1. Το αίσθημα ασφάλειας που αποπνέει μία μάρκα γίνεται διακριτά εντονότερο ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής των καταναλωτών.
2. Αντίστοιχα, η παράμετρος του κόστους θα παραμείνει ιδιαίτερα ισχυρή κάνοντας τη ζήτηση ελαστικότερη.
3. Η νέα τάση των Retail Media δημιουργεί ευκαιρίες τόσο σε στόχευση όσο και στη διάσταση του impulse buying, απαιτεί ωστόσο συγκεκριμένη τεχνογνωσία.
4. Σε ορισμένους κλάδους, το e-commerce βασίζεται ακόμα στο desktop/laptop, με αντίκτυπο στο δημιουργικό.
5. Το Homebound Economy εδραιώνεται ως νέα τάξη πραγμάτων και απαιτείται ενδελεχέστερη έρευνα για τις συνεπαγόμενες μεταβολές της καταναλωτικής συμπεριφοράς.
6. Αντίστοιχα, αναδύεται και το (άμεσα σχετιζόμενο) Community Economy που αφορά την εγγύτητα των σημείων πώλησης και τα εγχώρια προϊόντα.
7. Το παραδοσιακό market segmentation καθίσταται ανεπίκαιρο, με νέες τμηματοποιήσεις να προκύπτουν γύρω από νέες παραμέτρους (health, affordability, experience etc).
8. Η συζήτηση περί Brand Safety γίνεται εντονότερη και απαιτούνται περισσότερη έρευνα και ακριβέστερα εργαλεία.
9. Τα «συμπληρωματικά» παραδοσιακά ΜΜΕ (ραδιόφωνο, Τύπος) έχουν ακόμα πιστότατα κοινά άρα συνιστούν ευκαιρία για ορισμένους διαφημιζόμενους.
10. Η αξιοποίηση των δεδομένων, η διαφάνεια στη συλλογή τους και η χρήση έξυπνων εργαλείων αποτελούν τη νέα μεγάλη πρόκληση για τα brands.