Λανσάρει το «Ασφαλώς Ανοιχτά», σε συνεργασία με την AG Advent.

Το e-table συμπράττει με την AG Advent και δημιουργεί το πρόγραμμα «Ασφαλώς Ανοιχτά», με σκοπό την ασφαλή επανέναρξη και λειτουργία των εστιατορίων μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω Covid-19. Το «Ασφαλώς Ανοιχτά» αποτελεί μια εργαλειοθήκη υγιεινής και ασφαλείας για τα ελληνικά εστιατόρια, παρέχοντας στους επαγγελματίες εστίασης του δικτύου του τρία βασικά εργαλεία: Δωρεάν Ειδικό Οδηγό Ασφαλούς Λειτουργίας, Δωρεάν Διαδικτυακά Webinars για τα στελέχη και το προσωπικό των εστιατορίων, που θα οδηγούν σε απόκτηση πιστοποίησης συμμετοχής, και Εξατομικευμένες υπηρεσίες ανά εστιατόριο, με παρουσία στελέχους της AG Advent και ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για την υλοποίηση της διαδικασίας πλήρους ένταξης στο πρόγραμμα «Ασφαλώς Ανοιχτά».