Η Φιλίππα Μιχάλη αναλαμβάνει Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas από την 1η Απριλίου 2023. Η Φιλίππα Μιχάλη διαδέχεται τη Μαριάννα Πολιτοπούλου, η οποία αποχώρησε από τον όμιλο ΝΝ τον Δεκέμβριο του 2022.

Η Φιλίππα Μιχάλη μεταβαίνει στον όμιλο ΝΝ από την Allianz, στην οποία διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος για την Ελλάδα και την Κύπρο από το 2015. Πριν αναλάβει τον ρόλο αυτό, κατείχε διάφορες θέσεις στην Allianz Hellas, συμπεριλαμβανομένης της Head of Market Management and Communications, όπως και Fund Manager στη θυγατρική της Allianz Hellas για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

«Η βαθιά γνώση που κατέχει από την ελληνική ασφαλιστική αγορά, σε συνδυασμό με τις ηγετικές της ικανότητες και την έμφαση στην ψηφιοποίηση θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης της NN Hellas», επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας. Μέχρι την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της, ο Frederick Lathioor, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνου της ΝΝ Hellas, θα συνεχίσει να εκτελεί προσωρινά καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της NN Hellas.