Στο δυναμικό του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ εντάσσεται η Χριστίνα Παπανδρέου, η οποία από τις 24/07/2020 αναλαμβάνει τον ρόλο της Group Chief Financial Officer. Ο Άρης Χατζατουριάν που μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του Group Chief Financial Officer, αναλαμβάνει επικεφαλής των ευρύτερων επενδυτικών δραστηριοτήτων του ομίλου.

Η ανωτέρω εξέλιξη σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση των συγκεκριμένων στελεχών, αναμένεται να ενισχύσει τη θέση του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ και τη θετική πορεία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή του.

Η Χριστίνα Παπανδρέου διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε διοικητικές θέσεις, τόσο σε ελληνικό όσο και σε πολυεθνικό περιβάλλον, με μακρά εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα χρηματοοικονομικά, IT, business transformation και Logistics. Μεταξύ άλλων, στο παρελθόν έχει εργαστεί σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στις εταιρείες Elbisco, Baker Master, Σκλαβενίτης, Νίκας και Unilever Hellas.