Μια νέα παγκόσμια εκπαιδευτική πρωτοβουλία ανακοίνωσε η Microsoft, με στόχο να μεταδώσει ψηφιακές δεξιότητες σε 25 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως μέχρι το τέλος του έτους. Η ανακοίνωση έρχεται ως απάντηση στην οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία, καθώς η πρόσβαση στις ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει άμεσες ενέργειες που υποστηρίζουν όσους θέλουν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να επιδιώξουν εργασία σε κάποιον τομέα υψηλής ζήτησης.

Στις ενέργειες περιλαμβάνονται η χρήση των δεδομένων για τον εντοπισμό των θέσεων εργασίας με τη μεγαλύτερη απήχηση, καθώς και των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την κάλυψή τους, δωρεάν πρόσβαση σε διαδρομές εκμάθησης και δωρεάν περιεχόμενο που υποστηρίζει τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για αυτές τις θέσεις, αλλά και χαμηλού κόστους πρόσβαση σε πιστοποιητικά και ελεύθερη πρόσβαση σε εργαλεία αναζήτησης εργασίας. Επιπλέον, η Microsoft προσφέρει 20 εκατ. δολάρια μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς παγκοσμίως, ενώ σχεδιάζει μια νέα εφαρμογή εκμάθησης στο Microsoft Teams.