Μία νέα πρωτοβουλία ΕΚΕ αναλαμβάνει ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενάντια στην πανδημία του Covid-19. Συγκεκριμένα, η εταιρεία προχωρά σε νέα δωρεά υγειονομικού υλικού, αυτή τη φορά προς δημόσιους φορείς κοινωνικής πρόνοιας για ηλικιωμένους σε όλη την Ελλάδα. Η δωρεά αφορά στην παροχή γαντιών και προστατευτικών μασκών, που καλύπτουν, όπως αναφέρει η εταιρεία, επείγουσες ανάγκες φορέων κοινωνικής πρόνοιας για ηλικιωμένους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.