Στη σύναψη νέας επιχειρησιακής σύμβασης, διετούς διάρκειας μια δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμη έτος προχώρησαν η ΜΕΒΓΑΛ και το σωματείο των 650 εργαζομένων της. Η νέα σύμβαση διασφαλίζει τα εργασιακά κεκτημένα των εργαζομένων, ενώ προσφέρει νέες παροχές και δημιουργεί, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, αξία από την πλευρά της στο επιχειρηματικό επίπεδο.

Επίσης, προβλέπεται αύξηση του κατώτατου καταβαλλόμενου μισθού κατά 12,3%, συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια στα οποία εντάσσονται και οι νεοπροσλαμβανόμενοι μετά τον πρώτο χρόνο εργασίας, bonus παραγωγικότητας σε στελέχη πωλήσεων, εξέλιξη στην ιεραρχία με βάση τα προσόντα και το σύστημα αξιολόγησης, καθώς και επικαιροποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

Επιπλέον, εξακολουθούν να ισχύουν οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο, χρηματικό βραβείο 1.000 ευρώ για τα παιδιά των εργαζομένων που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και απονομή δώρου 1.000 ευρώ για συνταξιοδοτήσεις στα 35 χρόνια.