Ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες agencies που προσφέρουν υπηρεσίες μάρκετινγκ, η μόνη η οποία μπορεί να προσφέρει στον υποψήφιο μια σχεδόν ολιστική, μη αποσπασματική εμπειρία μάρκετινγκ είναι αυτή των μεγάλων marketing /brand consultancies. Αυτό όμως συνεπάγεται μετακίνηση στο εξωτερικό αφού αυτές οι εταιρείες σπάνια έχουν παρουσία στη χώρα μας και όταν έχουν, οι δομές που δημιουργούν είναι περιορισμένων δυνατοτήτων για την απορρόφηση και εκπαίδευση νεαρών επαγγελματιών.

Ο επόμενος τομέας που δημιουργεί ευκαιρίες λιγότερο αποσπασματικής ενασχόλησης με το μάρκετινγκ είναι αυτός της Έρευνας Αγοράς. Η εμπειρία του νέου στελέχους σε μια εταιρεία ερευνών θα είναι πλούσια και πολύπλευρη, προσφέροντας ευκαιρίες ενασχόλησης με πολλές διαφορετικές προϊοντικές κατηγορίες και επιχειρηματικούς κλάδους για να δώσει απαντήσεις σε ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του μάρκετινγκ. Η αναζήτηση και η σύνθεση της γνώσης για την αγορά και τον καταναλωτή και η διαδικασία ανακάλυψης πολύτιμων insights και μετατροπής τους σε ενδιαφέρουσες και πειστικές προτάσεις προς την κοινωνία και την αγορά, αποτελούσαν και θα αποτελούν πάντα καίριο συστατικό του μάρκετινγκ.

Ο κλάδος της Επικοινωνίας από την άλλη πλευρά, εξειδικευμένος και συναρπαστικός, θα δίνει πάντα στέγη στους υποψήφιους που στην κλίμακα αξιών του μάρκετινγκ βάζουν την δύναμη της ιδέας πιο πάνω από αυτή της γνώσης. Στο σύνηθες ερώτημα για το αν το μάρκετινγκ είναι περισσότερο τέχνη ή επιστήμη, νομίζω ότι από όλους τους συναδέλφους μας οι διαφημιστές και οι υπόλοιποι επαγγελματίες της επικοινωνίας θα είναι πάντα οι πιο «τεχνίτες». Χωρίς να σημαίνει ότι και μέσα στον χώρο της επικοινωνίας δεν υπάρχουν ειδικότητες που βάζουν πόδι και στο άλλο πεδίο. Στο media planning ή στο strategic planning για παράδειγμα, θα υπάρχουν πάντα στελέχη που θα αξιοποιούν πιο «επιστημονικές» πρακτικές.

Οι παραπάνω κλάδοι αναμένεται στο πολύ κοντινό μας μέλλον όχι απλά να επηρεαστούν, αλλά να επαναπροσδιοριστούν  από εξελίξεις σε χώρους όπως το digital ή το neuromarketing. Συνεπώς ο υποψήφιος που επιθυμεί να ακολουθήσει καριέρα σε αυτούς αλλά αναρωτιέται για το αν θα δοκιμάσει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θα πρέπει να κάνει μια πρόβλεψη: Οι εταιρείες στη χώρα μας θα είναι σωστά τοποθετημένες για να ακολουθήσουν την ταχύτητα των εξελίξεων χωρίς να υπολείπονται σημαντικά συγκρινόμενες με αυτές άλλων χωρών; Προσωπικά δεν έχω καταλήξει ακόμα σε ασφαλή απάντηση.